ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > PRZETARGIZestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.1.2024

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.1.2024


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DPS-ST.270.1.2024

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DPS-ST.270.1.2024


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawy produktów bezglutenowych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024r

Dostawy produktów bezglutenowych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024r

Id postępowania: ocds-148610-25660baf-bf44-11ee-9897-f6855eb846c0


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważanieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważanieniu postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu DPS-ST.270.17.2023

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu DPS-ST.270.17.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DPS-ST.270.17.2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DPS-ST.270.17.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na postąpowanie DPS-ST.270.17.2023

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na postąpowanie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na IX części dla DPS w Kaliszu w roku 2024

Id postępowania: ocds-148610-162e1bba-89cf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DPS-ST.270.16.2023

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DPS-ST.270.16.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania DPS-ST.270.16.2023

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania DPS-ST.270.16.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.16.2023

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.16.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na V części dla DPS w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023r

Id postępowania: ocds-148610-95e72004-6bec-11ee-9aa3-96d3b4440790


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.11.2023

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.11.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

odpowiedzi na pytania do postępowania DPS-ST.270.11.2023

odpowiedzi na pytania do postępowania DPS-ST.270.11.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, innego którego zastosowanie jest niezbędne w projekcie służącej nowym celom realizacji zadań ( cross – finacing )

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, innego którego zastosowanie jest niezbędne w projekcie służącej nowym celom realizacji zadań ( cross – finacing ) DPS-ST.270.11.2023

Id postępowania: ocds-148610-fb81a13d-2090-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Id postępowania: ocds-148610-34b805d6-037b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa drobiu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023 w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023r

Id postępowania: ocds-148610-0e0f1e91-965d-11ed-b4ea-f64d350121d2


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.1.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.1.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów ofert złożonych na postępowanie DPS-ST.270.1.2023

Zestawienie nazw i adresów ofert złożonych na postępowanie DPS-ST.270.1.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na II części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" DPS-ST.270.1.2023

Id postępowania: ocds-148610-5753cbc0-8b4f-11ed-94da-6ae0fe5e7159


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ - Modyfikacja treści SWZ

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ - Modyfikacja treści SWZ


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytania dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego DPS-ST.270.24.2022

Odpowiedź na zapytania dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego DPS-ST.270.24.2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

"Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na IX części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023"

Id postępowania na Platformie miniPortal: d7017105-3c49-4f15-9b20-43afb1d7bb12


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez nagocji na dostawę mleka i art. mleczarskich.

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na postępowanie prowadzone w trybie podstawowym- bez negocjiacji na dostawę mleka i art. mleczarskich,które uzyskały maksymalną liczbę punktów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

"Dostawa mleka i artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy ( lecz nie wcześniej niż od 2.11.2022r ) do dnia 31.12.2022r

Id postępowania na Platformie miniPortal: f5bdc9e9-896f-41e4-bc2e-1a5c6f30d834


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na postępowanie prowadzone w trybie podstawowym-bez negocjacji na dostawę mięsa i wędlin.

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na postępowanie prowadzone w trybie podstawowym-bez negocjacji na dostawę mięsa i wędlin, które uzyskały maksymalną liczbę punktów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy (lecz nie wcześniej niż od 18.10.2022r.) do dnia 31.12.2022r,


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłosenie o zamówieniu - dostawy

Id postępowania na Platformie miniPortal: b2126299-8363-422c-8570-664fa205f86a

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku - aktualizacja


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część II Drób DPS-ST.270.14.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część II Drób


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawy artykułów żywnościowych DPS-ST.270.14.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawy artykułów żywnościowych DPS-ST.270.14.2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie naz i adresów ofert ważnych złożonych na postępowanie DPS-ST.270.14.2021

Zestawienie naz i adresów ofert ważnych złożonych na postępowanie DPS-ST.270.14.2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.14.2021

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu DPS-ST.270.14.2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

"Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2022"

Id postępowania na Platformie miniPortal:  1791928e-895d-4f27-a90f-4e43ee9aaf94

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2022 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku - aktualizacja


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa drobiu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2021 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na dwie części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.15.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2021 roku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2021 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców

Zestawienie ofert złożonych prze Wykonawców "Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych odób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

dot. przetargu nieograniczonego DPS-ST.270.13.2020 - Odpowiedzi na pytania

dot. przetargu nieograniczonego "Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"  

Załącznik: dot. przetargu DPS-ST.270.13.2020 (dot. przetargu nieograniczonego Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców " Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skuykom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ i modyfikacja treści SWZ dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu DPS-ST.270.12.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

dot. przetargu nieograniczonego pn. "Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ i modyfikacja treści SWZ dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu DPS-ST.270.12.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia DPS-ST.270.5.2020

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ i modyfikacja treści SWZ dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu DPS-ST.270.5.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ i modyfikacja treści SWZ dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu DPS-ST.270.5.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ i modyfikacja treści SWZ dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu DPS-ST.270.5.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnonym do tego podmiocie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Załącznik: Wzór umowy (Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku - Aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku - Aktualizacja


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych, które uzyskały poniżej 100 punktów


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2020 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na dwie części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych  z podziałem na dwie części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na dwie części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na listopad-grudzień 2019r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na przygotowanie i dostawę obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na przygotowanie i dostawę obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Przygotowanie i dostawy obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Przygotowanie i dostawy obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę artykułów żywnościowych

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę artykułów żywnościowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na rok 2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę artykułów żywnościowych

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę artykułów żywnościowych dotyczy dostaw artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na rok 2018

Załącznik: SIWZ (SIWZ na dostawę prod. żywnościowych IV części na 2018 rok.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę artykułów żywnościowych na 2017 rok

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę artykułów żywnościowych na 2017 rok dotyczy: dostaw artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na 2017 rok

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2017 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na 2016r

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu dla DPS w Kaliszu na 2016r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na 2016r

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów spożywczych dla DPS w Kaliszu na 2016r

Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na 2016r

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla DPS w Kaliszu na 2016r

Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów na 2016 rok.doc)
Załącznik: Oświadczenie art. 22 (Oświadczenie - o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. ustawy.doc)
Załącznik: Oświadczenie art. 24 (Oświadczenie -o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów mleczarskich i mleka zał. nr 5.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogoszenie o przetargu na 2015 rok

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów spożywczych dla DPS w Kaliszu na 2015 rok

Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu 2015r.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu dla DPS w Kaliszu

Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja - dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu.doc)
Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja - dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na 2015 rok

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla DPS w Kaliszu na 2015 rok

Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów na 2015 rok.doc)
Załącznik: Oświadczenie art. 22 (Oświadczenie - o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. ustawy.doc)
Załącznik: Oświadczenie z art. 24 (Oświadczenie -o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów mleczarskich i mleka zał. nr 5.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów spożywczych na 2014 rok

Kalisz: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 519010 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zgodnie z asortymentem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja dostaw wg. każdego zlecenia w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26, pokój 92 - administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dyrektor DPS - Renata Kobierska

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - załacznik do oferty z art 24 ust 1 ustawy.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu na 2014 rok.

Kalisz: Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 505090 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy mięsa,wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, zgodnie z asortymentem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja dostaw wg. każdego zlecenia w okresie od stycznia do grudnia 2014r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.21.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej , 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej , 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26, pokój 92 - administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy drobiu i jego produktów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Realizacja dostaw wg. każdego zlecenia w okresie od stycznia do grudnia 2014r..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  Dyrektor DPS - Renata Kobierska 

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie- załącznik do oferty z art. 22.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - załacznik do oferty z art 24 ust 1 ustawy.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów na 2014 rok

Kalisz: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Numer ogłoszenia: 504762 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów pod bieżące potrzeby zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w okresie od stycznia do grudnia 2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.11.00-4, 15.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26, pokój 92 - administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dyrektor  DPS  - Renata Kobierska 

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. ustawy.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie -o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów mleczarskich i mleka zał. nr 5.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów spożywczych na 2013 rok

Kalisz: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 489370 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacja dostaw według każdego zlecenia w okresie 12 miesięcy: od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Spolecznej w Kaliszu, ul.Winiarska 26, 62-800 Kalisz, pokój 92 - administracja..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Spolecznej w Kaliszu, ul.Winiarska 26, 62-800 Kalisz, pokój 92 - administracja..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dyrektor DPS

Renata Kobierska

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów mleczarskich, mleka oraz tłuszczów 2013 rok

Kalisz: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul Winiarska 26
Numer ogłoszenia: 477434 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul Winiarska 26.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów pod bieżące potrzeby zamawiającego zgodnie ze SIWZ w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.11.00-4, 15.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26, pokój 92- administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dyrektor DPS w Kaliszu

Renata Kobierska


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mięsa, wędlin i drobiu na 2013 rok

Kalisz: Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 469394 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz lub www.dpskalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są poetarzające się dostawy mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacja wg każdego zlecenia w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.21.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, pokój 92 /administracja/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, pokój 92 /administracja/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa Drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające sie dostawy drobiu i jego produktów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacja wg. każdego zlecenia w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

      Dyrektor DPS

mgr Renata Kobierska

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu - zał. nr 6.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu - zał. nr 6.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kalisz: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 297136 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacja w okresie 4 miesięcy: od września 2012r. do grudnia 2012r. wg. każdego zlecenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Spolecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, pokój 92 - administracja.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społoecznej, 62-800 Kalisz, ul Winiarska 26, pokój 92-administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów - 2012 rok

Kalisz: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 70676 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.

1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów pod bieżące potrzeby Zamawiającego zgodnie ze SIWZ w okresie od marca 2012 d0 31.12.2012r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.11.00-4, 15.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·           I

II.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ·                   

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26

.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26, pokój 92 - administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

 

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów mleczarskich i mleka zał. nr 5.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów mleczarskich i mleka zał. nr 5.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę mięsa, wędlin i drobiu - 2012

Kalisz: Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 79464 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.

1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskalisz.

plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzajace sie dostawy mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu .Realizacja wg. każdego zlecenia w okresie od kwietnia 2012r. - grudnia 2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.21.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części:

2.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:

9.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.

2) ZALICZKI·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·          

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ·                   

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26, pokój 92

.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26, pokój 92 - administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy drobiu i jego produktów dla Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu. Realizacja wg. kazdego zlecenia w okresie od kwietnia 2012r. do 31grudnia 2012r..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.    

 

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu - zał. nr 6.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu - zał. nr 6.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę produktów spożywczych

Kalisz: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów spożywczych min. przetworzone warzywa, owoce i soki; przyprawy; produkty suszone; napoje;koncentraty; itp. dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.Realizacja wg. kazdego zlecenia w okresie od miesiaca sierpnia 2011roku do sierpnia 2012 roku..II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00-3.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM·                  Informacja na temat wadium: nie dotyczy.III.2) ZALICZKI·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ·                   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, pokoj 92 -administracja.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul Winiarska 26, pok.92.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 3.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę mięsa i węglin oraz drobiu

Kalisz: Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 28670 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamowienia są powtarzające się dostawy mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej W Kaliszu . Realizacja wg.każdego zlecenia w okresie od marca 2011r. do marca 2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.21.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpskalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej 62-800 Kalisz, ul Winiarska 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Spolecznej ,62-800 Kalisz, ul Winiarska 26 pokój 92.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mięsa i wędlin przez okres 1 roku. Realizacja wg. każdorazowego zamówienia na przestrzeni całego roku..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja - dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu 2011.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy - Pzp.doc)
Załącznik: Wykaz dostaw (Doświadczenie zawodowe- załacznik nr 4 do SIWZ.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu - zał. nr 6.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę produktów mleczarskich młeka i tłuszczu

Kalisz: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Dpmu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 25344 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Dpmu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu . Realizacja wg. każdego zlecenia w okresie od marca 2011r. - marca 2012r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.11.00-4, 15.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpskalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej , 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 62-800 Kalisz, ul Winiarska 26, pokój 92..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy - Pzp.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę produktów mleczarskich i mleka zał. nr 5.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Kalisz: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 174516 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu , ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacja wg. każdorazowego zlecenia w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający będzie oceniał wg kryterium spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26, pok.92.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja na dostawę produktów spożywczych.doc)
Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja na dostawę produktów spożywczych.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy - Pzp.doc)
Załącznik: Umowa - wzór (Umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę masła

Kalisz: Dostawa masła dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Numer ogłoszenia: 233690 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. . wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 0627575724.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
I .2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa masła dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
II .1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są

powtarzające się okresowo dostawy masła dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Realizacja wg. każdorazowego zlecenia w okresie od sierpnia 2009 r. – marca 2011 r..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.53.00.00-2,
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie,
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II .2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 ze zm.),
b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych szczegółowo w SIWZ, wg. formuły spełnia ¬nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (podana cena brutto w załączniku nr 2 obejmuje zakup masła u Wykonawcy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego),
c) oświadczenie Wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisująca ofert. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń może spowodować odrzucenie oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul.Winiarska 26, 62-800 Kalisz, pok. 91.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz., pok. 91.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załącznik: Specyfikacja (Specyfikacja na dostawę masła.doc)
Załącznik: Formularz oferty (Formularz oferty na dostawę masła - załącznik nr 1 do SIWZ.doc)
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy - Pzp.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Projekt umowy na dostawę masła zał. nr 4.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na dostawe produktów spożywczych

Kalisz: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 158938 - 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. . wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 0627575724.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz
I .2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
II .1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są

powtarzające się okresowo dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Realizacja wg. każdorazowego zlecenia w okresie od czerwca 2009 r. – czerwca 2010 r..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00 -3.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie,
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II .2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 ze zm.),
b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych szczegółowo w SIWZ, wg. formuły spełnia ¬nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (podane ceny brutto w załączniku nr 2 obejmują zakup danych produktów u Wykonawcy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego),
c) oświadczenie Wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
d) wykaz wykonanych (a także wykonywanych) dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości przedmiotu dat wykonania i odbiorców ( tj. zamawiających) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisująca ofert. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń może spowodować odrzucenie oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul.Winiarska 26, 62-800 Kalisz, pok. 92.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz., pok. 92.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę produktów spożywczych

Dom Pomocy Społecznej
W Kaliszu
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAdotycząca postępowania na;


„Dostawę produktów spożywczych”
dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Specyfikację zatwierdzono:
Dnia 19.05.2009 r.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
(-)Renata Kobierska1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego.
Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
Adres: 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26
Województwo: wielkopolskie
Nr telefonu: (062) 767 30 16 lub 767 30 17
Nr faxu: (062) 757 57 24
Regon: 000296041
NIP: 610-10-45-729
Adres internetowy: www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm.).

Procedura przetargowa o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy- Prawo zamówień publicznych.

3. Informacje ogólne:
1). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3). Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4). Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5). Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
6). Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
7). Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą ( podmiot , który ubiega się o wykonanie zamówienia) będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2)

Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15.32.00.00 –7 Soki owocowe i warzywne
15.33.00.00 –7 Przetworzone warzywa i soki
15.89.00.00 –3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone

5. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji dostawy – przez okres 1 roku od chwili podpisania umowy.


6. Wymagania Zamawiającego:
1) W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie są wykluczeni z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniają
warunki zawarte w SIWZ,
2) Dostarczane produkty muszą spełniać następujące warunki:
a) muszą mieć czytelną datę ważności w miejscu łatwo dostępnym,
b) muszą odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, posiadać odpowiedni smak, zapach , kolor i konsystencję , odpowiednią dla poszczególnego produktu.
3) Wymagania dotyczące dostaw:
a) ilość zamawianych produktów podawane będą Wykonawcy telefonicznie lub faksem w dni robocze z góry, z wyszczególnieniem ilości i asortymentu,
b) okres ważności oferowanych produktów to minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia zamówienia do Zamawiającego.
c) transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawy w godzinach od 7.30 – 14.00 mogą występować codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
d) możliwość uzupełnienia dostawy w razie potrzeby w sytuacji, kiedy nastąpi zwiększenie liczby mieszkańców DPS,
e) możliwość reklamacji – gwarancja szybkiej wymiany zakwestionowanych produktów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w ciągu tego samego dnia,
f) środek transportu musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne do przewozu produktów mleczarskich (HACCP)- Zamawiający każdorazowo będzie kontrolował warunki w jakich przewożone są produkty, w razie stwierdzenia uchybień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odebrania ich,
g) łatwy kontakt z Wykonawcą.

4) Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia faktury.
5) Forma płatności: przelew.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 ze zm.),
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu na podstawie oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie z postępowania.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy- wzór stanowi załącznik do SIWZ,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) wykaz wykonanych ( a także wykonywanych) dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( tj. zamawiających ) oraz załączenia dokumentów ( referencji) potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie (zał. nr 4).
Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń może spowodować odrzucenie oferty.

9. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis przygotowania oferty.
1) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczącą wybranej przez niego jednej części zamówienia lub obu.
3) Wszystkie pozycje w formularzu asortymentowo-cenowym muszą być wypełnione. Formularz z niewypełnionymi pozycjami nie będzie rozpatrywany.
4) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jeżeli przewiduje ich udział w realizacji zadania.
5) Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej , w sposób czytelny i trwały. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik do SIWZ.
6) Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1,
b) wypełniony formularz asortymentowo- cenowy na załączniku 2
c) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp- wzór druku stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ,
d) dokumenty o których mowa w pkt 8. 2) i 8.3),
7) Kartki oferty należy ponumerować i spiąć.
8) Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączonych do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
9) Pisemną ofertę należy złożyć zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzoną napisem: „Oferta na dostawę produktów spożywczych” ...” – nie otwierać przed dniem 28.05.2009 r. godz. 1015

10) Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą , winny być podpisane lub poświadczone przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.11. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty.
1) Wykonawca może wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to winno być dostarczone w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem ,,Wycofanie oferty”. Podczas czynności otwarcia ofert koperty tak oznakowane zostaną otwarte jako pierwsze, a same koperty z ofertami, których wycofanie dotyczy nie zostaną otwarte.
2) W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem ,,Zmiana oferty”. Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.
3) Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 11.1) i.11.2) muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ. Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
4) Zwrócenie się wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie. Lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) – nie będzie skuteczne.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą do dnia 28 maja 2009 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 92 – administracja.
2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania .
3) Otwarcie ofert nastąpi 28 maja 2009r. o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiającego, pok. 92 – administracja.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Przez cenę w niniejszym postępowaniu rozumie się wartość brutto dostaw.
2) Ceny należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nie odrzuconych.
2) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena - 100 %,

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostania uznana oferta , która otrzyma największą ilość punktów.
• kryterium Cena - ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie według następującego wzoru :

cena najtańszej oferty
-------------------------------------- X 100 pkt
cena badanej oferty


Przy ocenie kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto wpisaną do “Formularza oferty”

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
2) W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1) Oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2) Zawiadomienia o wynikach przetargu Zamawiający prześle faksem na adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (w tym o wynikach przetargu) oraz informacje przesyłane faksem (z zastrzeżeniem wycofania i zmiany oferty) wymagają niezwłocznego, pisemnego potwierdzenia. Korespondencję przesłaną do Zamawiającego drogą faxową po godzinach jego pracy, a także w dzień wolny od pracy uważa się za złożoną następnego dnia roboczego
4) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5) Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Wanda Walendowska – siedziba Zamawiającego pok. nr 92 - administracja
Tel. (062) 767 30 16 lub 767 30 17 w godz. 800 do 1500
Fax (062) 757 57 24

17. Zawarcie umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy faxem i potwierdzone pismem.
Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

18. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


19. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179 – 198 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp ( Dz.U. Nr 223 z 2007r. poz 1655 ze zm.).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz . 1655 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Renata KobierskaZałączniki do SIWZ:

Nr 1 - Formularz oferty,
Nr 2 - Formularz asortymentowo –cenowy,
Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych
w art. 22 ustawy,
Nr 4 - Wykaz dostaw wykonanych w ciągu 3 lat,
Nr 5 - Projekt umowy

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie z art. 22 ustawy - Pzp.doc)
Załącznik: Projekt umowy (Umowy na dostawę produktów spożywczych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry