ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > CIĘŻARY PUBLICZNESprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2014 roku

A. Nalęzności oraz wybrane aktywa finansowe:

- należności wymagalne z tytułu usług - 2.816,79 zł

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji : 0,00 zł.


strzałka do góry