ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > OGŁOSZENIAwezwanie do podjęcia depozytu

wezwanie do podjęcia depozytu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Nabór na wolne stanowisko: pomoc kuchenna

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko: pomoc kuchenna

1. Wymagania niezbędne: wykształcenie min. zawodowe;

2. Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie w zakresie gastronomii;

3. Presdyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność,  przestrzeganie zasad etyki zawodowej;

4. Zakres obowiązków: prace związane z przygotowywaniem posiłków, utrzymywanie w czystości naczyń, maszyn, sprzętu i pomieszczeń kuchennych,rozkładanie naczyń do posiłków, wykonywanie poleceń Szefa Kuchni, przestrzeganie   

   obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej  regulaminów i procedur;

5. Warunki pracy: wymiar czasu pracy: 1 etat, praca w systemie dwu-zmianowym;

6. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, Ul. Winiarska 26;

7. Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

8. Miejsce składania ofert:na adres email: dpskalisz@poczta.fm  lub w  sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska26


Nabór na wolne stanowisko

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze

PEDAGOG- pełen etat


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

Ogłoszenie dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

OGŁOSZENIE

Kalisz, dnia  11.06.2018 r. 

Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

Działając na podstawie art. 5 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957) informujemy o następujących zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu.odt)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 1-11.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 12-23.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 24-35.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 36-46.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 47-54.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 55-66.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 67-78.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 79-89.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 90-100.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 101-107.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 108-113.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 108-122.pdf)
Załącznik: Zdjęcia (Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w DPS w Kaliszu 123-129.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wezwanie do podjęcia depozytu

Wezwanie do podjęcia depozytu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

OGŁOSZENIE

Kalisz, dnia  29.05.2017 r. 

Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

Działając na podstawie art. 5 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957) informujemy o następujących zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego:

Zdjęcia dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu znajdują się w załącznikach.

Halina Szalska - Dyrektor DPS


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wezwanie do podjęcia depozytu

Wezwanie do podjęcia depozytu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

Działając na podstawie art. 5 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957) informujemy o następujących zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego:

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w załącznikach.

Halina Szalska - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wezwanie do podjęcia depozytu

Wezwanie do podjęcia depozytu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku


OGŁOSZENIE

Kalisz, dnia  09.07.2015 r.

 

Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

 

Działając na podstawie art. 5 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957) informujemy o następujących zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego.

 

Wykaz zbędnych i zuzytych składników majątku wraz ze zdjęciami znajduje się w załączniku.

 

Dyrektor DPS - Renata Kobierska

 

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku

OGŁOSZENIE

Kalisz, dnia 30.05.2014 r.

 

Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

 

Działając na podstawie art. 5 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957) informujemy o następujących zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego.

Wykaz zbędnych i zuzytych składników majątku wraz ze zdjęciami znajduje się w załączniku.

Dyrektor DPS - Renata Kobierska

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku.

 

Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku

Kalisz, dnia 07.03.2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26.

 

Działając na podstawie art. 5 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957) informujemy o następujących zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego:

 

LP

Nazwa składnika majątku

Rok zakupu

Cena zakupu

Stan techniczny

Ilość

Cena sprzedaży

1

Ekspres do kawy

2002

68,64zł

Uszkodzony, bez dzbanka do parzenia kawy

1

30,00zł

2

Drukarka Samsung

2004

698,00zł

Uszkodzona, brak dostępnych części do naprawy

1

100,00zł

3

Kosiarka spalinowa

2002

2424,80

Sprzęt zużyty fizycznie i technicznie, nie nadający się do naprawy

1

500,00zł

4

Drukarka HP DJ920C

2002

439,99zł

Uszkodzona, brak dostępnych części do naprawy

1

100,00zł

 

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego zostały już w pełni zamortyzowane i nie są już wykorzystywane , ze względu na zużycie fizyczne i technologiczne, co wynika z wieloletniego ich użytkowania i intensywnej eksploatacji. Posiadają uszkodzenia, których naprawa ze względu na brak dostępnych części zamiennych jest niemożliwa.

            Dyrektor DPS w Kaliszu

            Renata Kobierska


Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku

Kalisz, dnia 09.01.2009 r.OGŁOSZENIE


Dotyczy: zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26Działając na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957) informujemy o następujących zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego:Nazwa składnika majątku
- Łóżka szpitalne, metalowe
Stan techniczno - użytkowy: uszkodzone pedały do podnoszenia oraz drewniane boki, odrapana emalia, częściowo po naprawie.

Ilość Cena sprzedaży za sztukę w zł.

18 szt. po 20,00

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego zostały już w pełni zamortyzowane i nie są już wykorzystywane, ze względu na zły stan techniczny spowodowany ponad 20 letnią i intensywną eksploatacją. Posiadają uszkodzenia, których naprawa z ekonomicznego punktu widzenia oraz ich przydatności w DPS jest nieopłacalna i nieuzasadniona.


strzałka do góry