ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > MAJĄTEK DPSMajątek DPS

Majątek, którym dysponuje Dom Pomocy Społecznej jest własnością
Miasta Kalisza na prawach powiatu i stanowi działka nr 126 o powierzchni
2,6804 ha zapisana w księdze wieczystej nr KW 28115.

Majątek trwały obejmuje budynki, lokale, obekty inżynierii lądowej i wodnej,
maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu i wyposażenie.


strzałka do góry