ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > Skargi, wnioski i kontrola wewnetrznaSKARGI, WNIOSKI I KONTROLA WEWNĘTRZNA

ROZDZIAŁ VI Kontrola wewnętrzna i zasady przyjmowania skarg i wniosków § 24. Kontrolę wewnętrzną w Domu sprawują: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, kierownicy działów, kierownicy zespołów, zobowiązani do tego inni pracownicy oraz powołane przez Dyrektora komisje. § 25. Dyrektor Domu w drodze zarządzenia określa tryb i zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej. § 26. 1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w komórkach organizacyjnych w godzinach pracy Domu. 2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. § 27. W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje w godzinach urzędowania Dyrektor Domu. § 28. Dom prowadzi rejestr wpływających skarg i wniosków.


strzałka do góry