ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > ZARZĄDZENIA DYREKTORAZarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 18.12.2023 r.

Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 18.12.2023 r. w sprawie: wprowadzenia procedury Rejestru Zdarzeń Nadzwyczajnych  dotyczących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 18.12.2023 r.

Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 18.12.2023 r. w sprawie:wprowadzenia uaktualnionych procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 8 z dnia 18.12.2023 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Zarządzenie nr 8 z dnia 18.12.2023 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w celu powołania zespołów terapeutyczno- opiekuńczych i ich zadań.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie nr 7/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.12.2023r

Zarzadzenie nr 7/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.12.2023r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie nr 6/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.11.2023r

Zarzadzenie nr 6/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.11.2023r w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art.26 ustawy z dnia 29.09.1994r.o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U.2023 poz.120 z późn.zm).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie nr 5/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.11.2023r

Zarzadzenie nr 5/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.11.2023r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie nr 4/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30.06.2023r

Zarzadzenie nr 4/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30.06.2023r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społeczej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie nr 3/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 28.06.2023r

Zarzadzenie nr 3/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 28.06.2023r w sprawie:wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie nr 2a/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.06.2023r

Zarzadzenie nr 2a/2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.06.2023r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad ( polityki)rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 28.02.2023r

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 28.02.2023r w sprawie : wprowadzenia zmian do Regulaminu Odzdziału dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu pn.Centrum Wsparcia Seniora "Od nowa"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 9.01.2023r

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 9.01.2023r w sprawie powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrzej ( w załączniku).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 5.12.2022r

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 5.12.2022r w sprawie : wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 5.12.2022r

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 5.12.2022r w sprawie: wprowadzenia procedury dokumentowania obrażeń mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 5.12.2022r

Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 5.12.2022r w sprawie: wprowadzenia procedury regulującej sposób postępowania z mieszkańcami wymagającymi niestandardowych form opieki, w tym zabezpieczenia przed upadkiem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.09.2022r

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.09.2022r w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art.26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.217 z późn. zm.)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.09.2022r

Zarządzenie  Nr 8/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.09.2022r w sprawie: wprowadzenia księgi HACCP, księgi GMP/GHP oraz Księgi procedur systemowych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.09.2022r

Zarządzenie  Nr 7/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.09.2022r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Oddziału Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora" Od nowa".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.07.2022r

Zarządzenie  Nr 6/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.07.2022r w sprawie: wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Kaliszu z dnia 28.07.2022r.

Zarządzenie Nr 5/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Kaliszu z dnia 28.07.2022r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Procedury organizacji pracy i ciągłości kierownictwa w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Kaliszu z dnia 16.05.2022r.

Zarządzenie Nr 3/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Kaliszu z dnia 16.05.2022r w sprawie: odwołania Zarzadzenia Nr 16/2021r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.08.2021r dot. nadania upoważnienia do pełnienia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Kaliszu z dnia 21.06.2022r

Zarządzenie Nr 4/2022r Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Kaliszu z dnia 21.06.2022r w sprawie: wprowadzenia zmian do procedury funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr2/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.04.2022 roku

Zarzadzenie Nr2/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.04.2022 roku w sprawie: odwołania Zarządzenia nr 24/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 23.11.2021 roku dot. wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 24.01.2022 roku.

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 24.01.2022 roku, w sprawie: powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrzej (w załączeniu).

Na podstawie & 5 ust.4 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej powołano trzy zespoły do prowadzenia kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Zarzadzenie Nr 26/2021 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr 26/2021 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 13.12.2021 roku w sprawie :ustalenia dnia wolnego od pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 25/2021 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr 25/2021 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 13.12.2021 roku w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 24 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 23.11.2021r w sprawie : wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.11.2021 roku  w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r-Prawo Zamówień Publicznych ,których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 22.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art.26 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity DZ.U.2021 poz.217 z późn.zm)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zdnia 19.10.2021 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art.26 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity DZ.U.2021 poz.217 z późn. zm.)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.10.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.10.2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania przy przyjęciu nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS- COV-2


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.10.2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej odwiedzin mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie zagrożenia epidemiologicznego oraz procedury dotyczącej opuszczania terenu Domu Pomocy Społecznej przez mieszkańców w okresie zagrożenia epidemiologicznego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad ( polityki ) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 16 /2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.08.2021 roku  dotyczącego upoważnienia do pełnienia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 15 /2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 9.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do procedury postępowania z przedmiotami i środkami pieniężnymi oddanymi w depozyt przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 14A /2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 14A /2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 9.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 7.06.2021r w sprawie ustalenia na 2021rok średniego miesięcznego kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej pn. Centrum Wsparcia Seniora "Od nowa" w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 4.06.2021 r w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 20.04.2021r.

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 20.04.2021r. wsprawie: wprowadzenia zmian do procedury kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych, oraz gospodarowaniem mieniem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.04.2021r.

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.04.2021r.

w sprawie: wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00zł jednak nie większej niż progi unijne,

oraz wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr10-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr10-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14 kwietnia 2021r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr9-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr 9-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 31 marca 2021r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr8-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr8-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej odwiedzin mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie zagrożenia epidemiologicznego oraz procedury dotyczącej opuszczania terenu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przez mieszkańców w okresie zagrożenia epidemiologicznego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr7-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr7-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 10 marca 2021 r w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 24/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

z dnia 12.08.2020r dot. wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców przebywajacych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr6-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr6-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr5-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr5-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr4-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr4-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 15 stycznia 2021r w sprawie powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr3-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr3-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 15 stycznia 2021r w sprawie wprowadzenia zmian do zasad ( polityki )rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 2-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr2-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 4 stycznia 2021r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania

ustawy z dnia11 września 2019r - Prawo Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto w Domu Pomocy Społecznej w Kalisz.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr1-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr2-2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 4 stycznia 2021r w sprawie przyjęcia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze,

kierownicze stanowiska urzędnicze i pozostałe stanowiska samorządowe oraz powołania Komisji do przeprowadzenia i przebiegu konkursu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 31.12.2020r w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 32-2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarzadzenie Nr 32-2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.11.2020 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art 26 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 31-2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 31-2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.11.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarzadzenie Nr 16/2020 roku  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 27.05.2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 30-2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 30-2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.09.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie  powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 3.09.2020r

w sprawie wprowadzenia procedury w przypadku podejrzenia /wystąpienia zakażeniawirusem SARS-CoV-2

oraz procedury postępowania profilaktycznego w czasie zagrożenia epidemiologicznego  w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 3.09.2020r

w sprawie powołania Komisji ds.przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 03.09.2020r

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Domu Pomocy Spłołecznej w Kaliszu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszuz dnia 12.08.2020r

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Domu pomocy Społecznej w Kaliszu 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 24/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.08.2020r

Zarzadzenie Nr 24/2020  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.08.2020r

w sprawie wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców przebywających 

w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 4.08.2020r

Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 4.08.2020r

 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad ( polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 22/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.07.2020r

Zarzadzenie Nr 22/2020  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.07.2020r

w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej, w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się z obowiązku przekazywania informacji

o schematach podatkowych ( MDR) obowiązującej w Urzędzie Miasta Kalisza,  podległych jednostkach  budżetowych oraz samorzadowych 

zakładach budżetowych Miasta Kalisza


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.07.2020r

Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.07.2020r

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 20/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.07.2020r

Zarzadzenie Nr 20/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.07.2020r

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.07.2020r

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 8.07.2020r

w sprawie: wprowadzenia procedury dotyczącej odwiedzin mieszkańców w Domu Pomocy Spłecznej w Kaliszu w okresie zagrożenia epidemiologicznego, oraz procedury dotyczącej postepowania przy przyjęciu 

nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS - CoV-2


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 18a/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 22.06.2020r

Zarzadzenie Nr 18a/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 22.06.2020r

 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 10/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.04.2020

Na podstawie rozdziału III §  5 RegulaminuOrganizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu uwzględniając potrzebę ciągłości

realizacji zadań jednostki zarządzadza się co następuje:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 9.06.2020r

w sprawie: wprowadzenia procedury dotyczącej umierania, zgonu i sprawienia pochówku mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w przypadku występowania choroby zakaźnej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.06.2020r

w  sprawie: wprowadzenia aneksu do procedury postępowania z przedmiotami i środkami pieniężnymi

oddanymi w depozyt przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społeecznej w Kaliszu z dnia 27.05.2020

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników za całodobowy pobyt na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 15A/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.05.2020r

w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu pomocy Społecznejw Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.05.2020r

Na podstawie rozdziału III § 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

uwzględniając potrzebę ciągłości realizacji zadań jednostki zarządza się co następuj:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie 13A/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 15.04.2020r

w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 13/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia15.04.2020r

Na podstawie rozdziału III § 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

uwzględniając potrzebę ciągłości realizacji zadań jednostki zarzadza się co następuje:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 3.04.2020r

w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania ze zwłokami osób zmarłych w przypadku

stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.042020r

Na podstawie rozdziału III § 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

uwzględniając potrzebę ciągłości realizacji zadań jednostki zarządza się co następuje:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 11/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.04.2020r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr9/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 26.03.2020

w sprawie:wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji

w organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 10.03.2020

 w sprawie: wprowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców

przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.03.2020r

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.03.2020r w sprawie: wprowadzenia ograniczenia odwiedzin mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z powodu dużego ryzyka zakażeń wirusowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.03.2020

Zarzadzenie Nr 6/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w sprawie: wprowadzenia Instrukcji BHP dotyczącej przeciwdziałania koronawirusowi SARS - Cov-2


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 10.02.2020r

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 10.02.2020r

w sprawie: wprowadzenia zmiany procedury zakupu i gospodarki lekami w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarzadzenie Nr 4/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 23.01.2020 r

 w sprawie: wprowadzenia zmian do " Regulaminu Zkładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w Domu Pomocy Społecznejw Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 13.01.2020 roku

 w sprawie powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 7.01.2020r

 w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad  ( polityki ) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Nr 1/2020

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności zwiazanych z likwidacją pieczęci i pieczątek w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 13-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 13-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.09.2019r w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 12-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 12-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.09.2019r w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia i przebiegu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 11-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 11-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30.08.2019r w sprawie: wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu uaktualnionej "Procedury ewidencji obecności pracowników DPS w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 10-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 10-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.08.2019r w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 23.07.2019r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 8-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 22.07.2019r dotyczy pełnienia zastępstwa na czas dłuższej nieobecności Dyrektora


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 7-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia i przebiegu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 6-2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.05.2019r w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 01.04.2019r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.03.2019r w sprawie: wprowadzenia zmiany procedur w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.03.2019r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 28.01.2019r w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia i przebiegu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 21.01.2019r w sprawie powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 11-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 11-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 03.12.2018r w sprawie: wprowadzenia zmian w procedurach obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 10-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 10-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 03.12.2018r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 9-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 23.10.2018r w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 11.03.2013r., poz. 330 z późn. zm. )


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 8-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 6-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30.03.2018r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 03.09.2018r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 5-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 27.03.2018r w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 05.03.2018r w sprawie: wprowadzenia zmiany procedury dotyczącej wypłaty rent i emerytur oraz wprowadzenia Regulaminu udostępniania akt osobowych i wydawania kopii akt osobowych mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 01.03.2018r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.01.2018 roku w sprawie powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 1-2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 05.01.2018r w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia i przebiegu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.12.2017r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.12.2017r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu z dnia 06.11.2017r w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu z dnia 16.10.2017r w sprawie: wprowadzenia zmiany procedury dotyczącej składania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu z dnia 06.10.2017r w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia i przebiegu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu z dnia 06.10.2017r w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 11.03.2013r, poz.330 z późn. zm. )


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społeczniej w Kaliszu z dnia 20.09.2017r w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30.08.2017r w sprawie: zatwierdzenia komisji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30.01.2017r w sprawie: wprowadzenia zmiany procedur w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.01.2017 roku w sprawie powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.11.2016r w sprawie: wprowadzenia Rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz aktualizacji Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 30.10.2016r w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art.26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 11.03.2013r, poz. 330 z późn. zm. ).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 03.10.2016 roku dotyczy: wprowadzenia zmiany oceny punktowej danego ryzyka, aktualizacji mapy ryzyka z oceną punktową oraz ustalenia akceptowanego poziomu ryzyka przyjętego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 15.09.2016 roku dotyczy: zmiany składu osobowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie informacji udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29 sierpnia 2016r w sprawie: wprowadzenia Procedury obsługi i korzystania z minitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie: aktualizacji Wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w których przetwarzane są dane osobowe.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 21/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 21/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 31.12.2015 roku w sprawie: zmian dotyczących wprowadzenia zasad dotyczących opracowania, wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym oraz powołania w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Pełnomocnika ds. Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 31.12.2015r w sprawie: wprowadzenia planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 31.12.2015r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 21.12.2015r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.10.2015r w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.10.2015r w sprawie "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 11A/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 11A/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 01.07.2015r w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 29.04.2016r w sprawie wprowadzenia zmiany procedury dotyczącej pracownika pierwszego kontaktu w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Karty praw i obowiązków mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.04.2016r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia i przebiegu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 18.01.2016r w sprawie ustalenia procedur zamrażania i rozmrażania produktów spożywczych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 15.01.2016r w sprawie powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu dotyczące ciągłości realizacji zadań jednostki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 21.12.2015r dotyczące ciągłości realizacji zadań jednostki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.12.2015r w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 02.11.2015r w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 11.03.2013r, poz. 330 z późn. zm. )


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.10.2015r w sprawie "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 16.10.2015r w sprawie "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 15.06.2015r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 03.06.2015r w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: zatwierdzenia komisji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia zmiany w procedurze "Kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych oraz gospodarowania mieniem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie wprowadzenia zmiany procedur w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpiecznego włączania bezpieczników prądowych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie pełnienia zastępstwa, podpisywania dokumentów podczas nieobecności Dyrektora DPS w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie:powołanie zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: zmiany składu osobowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie informacji udostępnianych na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: powołania komisji ds przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia zmiany procedur w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

w Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury w świetle art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 11.03.2013r., poz. 330

z późn. zm. )


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych rownowartości kwoty 30.000 Euro w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia uaktualnionej procedury postępowania z przedmiotami i środkami pieniężnymi oddanymi w depozyt przez mieszkańców DPS w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Dmu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: kontroli zarządczej dotyczącej określenia działań w zakresie organiczenia wydatków bieżących w DPS w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia do "Instrukcji ochrony danych osobowych" dodatkowych uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych mieszkańców DPS w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

w sprawie  - wprowadzenia:

1. Instrukcji bhp przy stosowaniu substancji i preparatów niebezpiecznych.

2. Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych.

3. Instrukcji uzytkowania i konserwacji środków ochrony indywidalnej dla pracowników.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia zmiany dotyczącej umierania, zgonu i sprawiania pochówku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 11.03.2013r. poz. 330

z późn. zm.)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie przeprowdzenia inwentaryzacji


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 8 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 2/2012 z dnia 06.02.2012r. Dyrektora DPS w Kaliszu dotyczącego przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pozostałych pracowników samorządowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie zmiany składu zespołu kontorli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie  wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w DPS w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: określenia indywidalnych potrzeb mieszkańców


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: powołania zespołów kontroli wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia zmiany procedury dotyczącej postępowania z osobami odwiedzającymi mieszkańców DPS w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia aneksu do "Procedury ewidencji obecności pracowników DPS w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia zmiany organizacji pracy i ciągłości kierownictwa w DPS w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry