ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: powołania zespołów kontroli wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry