ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓWInformacja dla Wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu DPS-ST.270.1.2024

Informacja dla Wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu DPS-ST.270.1.2024


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DPS-ST.270.11.2023

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DPS-ST.270.11.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

wyjaśnienie dot. odrzucenia oferty w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023

wyjaśnienie dot. odrzucenia oferty w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu DPS-ST.270.9.2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na: ,, Dostawy drobiu na potrzeby Domu pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023 w okresie od dnia zawarcia umowy ( lecz nie wcześniej niż od 1.02.2023 r) do dnia 31.12.2023 r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert.

W dniu 25.01.2023 r. Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Dostawa drobiu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023 w okresie od dnia zawarcia umowy ( lecz nie wcześniej niż od 1.02.2023r) do dnia 31.12.2023 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert dot. DPS-ST.270.24.2022

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert dot. DPS-ST.270.24.2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na IX części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023" -  część II "Drób" oraz część IX "Produkty bezglutenowe"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów ofert - informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie dot. postępowania DPS-ST.270.24.2022

Zestawienie nazw i adresów ofert - informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie dot. postępowania DPS-ST.270.24.2022 na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na IX części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na na dostawy art.żywnościowych z podziałem na IX części dla DPS w Kaliszu -Inf. z otwarcia ofert.

Zestawienie nazw i adresów ofert ważnych złożonych na postępowanie prowadzone w trybie podstawowym- bez negocjacji na dostawy art. żywnościowych z podziałem na IX części dla Domu Pomocy Społęcznej w Kaliszu w roku 2023.Informacja z otwarcia ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców na dostawy art. żywnościowych z podziałem na IX części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców na dostawy art. żywnościowych z podziałem na IX części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2023.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawę mleka i art. mleczarskich dla DPS w Kaliszu.

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawę mleka i art. mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej  w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy (lecz nie wcześniej niż 2.11.2022r ) do dnia 31.12.2022r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę mleka i art. mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Zestawienie ofert złożonych przez wykonawców na dostawę mleka i art. mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy (lecz nie wcześniej niż od 2.11.2022r) do dnia 31.12.2022r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawę mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawę mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w okresie od dnia zawarcia umowy (lecz nie wcześniej niż 18.10.2022r) do dnia 31.12.2022r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.7.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.7.2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.20.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.20.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.18.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.18.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym DPS-ST.270.18.2020

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym DPS-ST.270.18.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych DPS-ST.270.18.2020

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych DPS-ST.270.18.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony DPS-ST.270.15.2020

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych, które uzyskały poniżej 100 punktów


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym DPS-ST.270.15.2020

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2021 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych DPS-ST.270.15.2020

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2021 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony DPS-ST.270.13.2020

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony DPS-ST.270.13.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym DPS-ST.270.13.2020

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym DPS-ST.270.13.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony DPS-ST.270.12.2020

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony na "Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym DPS-ST.270.12.2020

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.5.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DPS-ST.270.5.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert przetargu na zakup testów wraz z usługa ich wykonania

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert przetargu na zakup testów wraz z usługa ich wykonania

na obecność COVID-19 i weryfikację epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony na zakup testów wraz z usługą ich wykonania

Zestawienie nazw i adresów pozostałych ofert ważnych złożonych na przetarg nieograniczony na zakup testów wraz z usługą ich wykonania

na obecność COVID-19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,

które uzyskały poniżej 100 pkt.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na cztery części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2020 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawy artykułów żywnościowych listopad-grudzień 2019r

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na dwie części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na listopad-grudzień 2019r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na przygotowanie i dostawy obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Ogłoszenie nr 510019080-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu: Przygotowanie i dostawy obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503650-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 29604100000, ul. ul. Winiarska  26, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 673 016, e-mail dpskalisz@poczta.fm, faks 627 575 724.
Adres strony internetowej (url): www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie i dostawy obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawy obiadów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55520000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie


Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostawę obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów żywnościowych w 2019r

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów żywnościowych w 2019r z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na dostawę artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2018 rok

Informacja o zawarciu umowy na dostawę artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2018 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów żywnościowych w 2018r

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów żywnościowych w 2018r z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na dostawę artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2017 rok

Informacja o zawarciu umowy na dostawę artykułów żywnościowych z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2017 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów żywnościowych w 2017 roku

Informacja dla wykonawców odnośnie wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów żywnościowych w 2017 r z podziałem na IV części dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2016 rok

Informacja o zawarciu umowy na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na 2016 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów spożywczych dla DPS w Kaliszu na 2016r

Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów spożywczych dla DPS w Kaliszu na 2016r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów

Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na rok 2016


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mięsa i wedlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę produktów spożywczych" dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów" dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów spożywczych dla DPS w Kaliszu na 2015 rok

Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów spożywczych dla DPS w Kaliszu na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy

na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu dla DPS na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy

na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla DPS na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na dostawę produktów spożywczych dla DPS w Kaliszu na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa, wędlin i drobiu na 2015 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa, wędlin i drobiu na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów na 2015 roku

Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów na 2015 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów spożywczych na 2014 rok

Kalisz: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 12940 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 519010 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zgodnie z asortymentem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja dostaw wg. każdego zlecenia w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska, Kalisz, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99950,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 96770,21

·         Oferta z najniższą ceną: 96770,21 / Oferta z najwyższą ceną: 103096,79

·         Waluta: PLN.

  


Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów mleczarskich, mleka oraz tłuszczów na 2014 rok.

Kalisz: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 2614 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504762 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów pod bieżące potrzeby zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w okresie od stycznia do grudnia 2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.11.00-4, 15.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAFPOL Hurtownia Wielobranżowa, ul. Romańska 74, Kalisz, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156173,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 163862,60

·         Oferta z najniższą ceną: 163862,60 / Oferta z najwyższą ceną: 163862,60

·         Waluta: PLN.

  


Informacja o zawarciu umowy na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu na 2014 rok

Kalisz: Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 2890 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 505090 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy mięsa,wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, zgodnie z asortymentem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja dostaw wg. każdego zlecenia w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.21.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa mięsa i wędlin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe JOHN, Paweł John, Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145608,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 146742,02

·         Oferta z najniższą ceną: 146742,02 / Oferta z najwyższą ceną: 170206,98

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa drobiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GINASO Andrzej Gintrowicz, ul. Przemysłowa 8, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37462,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 37253,75

·         Oferta z najniższą ceną: 37253,75 / Oferta z najwyższą ceną: 38699,35

·         Waluta: PLN.

  


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych na 2014 rok

Nr sprawy: DPS I/03/2014

Kalisz, dn. 03.01.2014r.   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na

Dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:  

 1. Oferta  Nr 1 – firmy:

         P.P.H.U. „MARTOM”

         Tomasz Stasiak                       62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2  - oferta ważna  

 W kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 93,86 punktów. 2

. Oferta  Nr 2 – firmy:

         Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe

          „POLARIS”

         Małgorzata Gruszczyńska                      ul. Żołnierska  20 a          62–800  Kalisz – oferta ważna

W kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 100,00 punktów. 

W związku z powyższym wybrano ofertę Nr 2 – Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „POLARIS”, Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20 a, 62-800 Kalisz.

        

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 13.01.2014 r.

 Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.                                                                                                 

Dyrektor DPS   Renata  Kobierska                                                                                 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu na 2014 rok

Nr sprawy: DPS I/02/2013                                                                                                                                  Kalisz, dn. 16.12.2013r.   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na „Dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz 907 z póź. zm.)  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 w części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin:  

1.  Oferta  firmy:

         UBÓJ - PRZETWÓRSTWO - HANDEL

         Ireneusz Dąbkowski             62-830 Zbiersk 136                - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  91,33 punktów.  

2.  Oferta   firmy:       PPHU „JOHN”       Paweł John       Grotniki, ul. Źródlana 5       64-140 Włoszakowice       - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  100,00 punktów. 

3.  Oferta   firmy:

         GINASO

         Andrzej Gintrowicz                      ul. Przemysłowa 8         63–200  Jarocin         - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  92,98 punkty. 

4.  Oferta   firmy:

        P.P.H. „Polskie Mięso”

         Krążyński s.j.                     Końska Wieś 13          62 – 872 Godziesze         - oferta ważna 

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  86,21 punkty. 

W związku z powyższym w Części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy

PPHU „JOHN” Paweł John , Grotniki,   ul. Źródlana 5 , 64-140 Włoszakowice która przedstawiła najniższa cenę                                  i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.

 w części II – dotyczącej dostawy drobiu: 

1. Oferta  firmy:         „DROP” Spółka Akcyjna          ul. Aleja Wojska Polskiego 1          63 – 500 Ostrzeszów           oferta ważna         W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 96,26 punktów.

 2.  Oferta firmy:

         GINASO

         Andrzej Gintrowicz                      ul. Przemysłowa 8         63–200  Jarocin             - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 100,00 punktów. 

3.  Oferta   firmy:

        P.P.H. „Polskie Mięso”

         Krążyński s.j.                     Końska Wieś 13          62 – 872 Godziesze         - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  96,72 punkty.  

W związku z powyższym w Części II – dotyczącej dostawy drobiu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

GINASO Andrzej Gintrowicz, ul. Przemysłowa 8, 63-200 Jarocin, która w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. 

W powyższym postępowaniu nie było ofert nieważnych ani odrzuconych. 

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w dniu 02.01.2014 r.  

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.                                                                                                                                                                                                                             

Dyrektor DPS     Renata Kobierska

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów na 2014 rok

 Nr sprawy: DPS I/01/2013

                                                                                                       Kalisz, dn. 16.12.2013r.

      INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka             i tłuszczów” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

   

        Na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. z.m.) Prawa zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy:

 „ RAFPOL” Hurtownia Wielobranżowa, ul. Romańska 74, 62-800 Kalisz,  

która w kryterium oceny ofert (tylko cena) uzyskała 100,00 punktów.

 

         Wyżej wymieniona oferta, nie podlegająca odrzuceniu wpłynęła jako jedyna w przedmiotowym postępowaniu

                               

                                                                                                  Dyrektor  DPS

                                                                                                    Renata Kobierska


Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów spozywczych dla DPS w Kaliszu na 2013 rok.

 Nr sprawy: DPS I/06/2012

                                                                                                       Kalisz, dn. 04.01.2013r.

      INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”

               dla Domu  Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

        Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 04.01.2013  roku została zawarta umowa na dostawę produktów spożywczych z firmą:

 P.P.H.U. „MARTOM”Tomasz Stasiak62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2

Oferta w/w Wykonawcy nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę.

  

Ogłoszono w UZP pod nr 6708-2013

                                                                

Renata Kobierska

Dyrektor DPS 


Infromacja o zawarciu umowy na dostawę produktów mleczrskich, mleka i tłuszczów dla DPS w Kaliszu na 2013 rok

 Nr sprawy: DPS I/05/2012

                                                                                                       Kalisz, dn. 03.01.2013 r.

      INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

        Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 03.01.2013  roku została zawarta umowa na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów z firmą:

 F.H. ESPOLRyszard Półtorakul. Częstochowska 205-20762-800 Kalisz

na kwotę brutto 143.287,74 zł

Wyżej wymieniona oferta, była jedyną ważną ofertą w przedmiotowym postępowaniu.

   

Ogłoszono w UZP pod numerem 5278-2013

                                                                        

                                                                                                         Renata Kobierska

                                                                                                         Dyrektor DPS


Informacja o zawarciu umowy na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu dla DPS w Kaliszu 2013 rok

Nr sprawy: DPS I/04/2012

                                                                                                       Kalisz, dn. 03.01.2013r.

      INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

        Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 03.01.2013  roku zostały zawarte umowy z następującymi firmami:

 

1)  w części I  – na dostawę mięsa  i wędlin – z p. Pawłem John  właścicielem firmy PPHU „JOHN” w Grotnikach, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszak0owice na kwotę  brutto 116.555,59 zł.

Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę w części I.

  2)  w części II – na dostawę drobiu  - „DROP” Spółka Akcyjna, Aleja Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów  na kwotę brutto 30.617,93 złWyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę w części II.     

Renata Kobierska

       Dyrektor

 

Ogłoszono w UZP pod numerem 5266- 2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mleko, produkty mleczrskie i tłuszcze na 2013 rok

 Nr sprawy: DPS I/05/2012                                                                                                         Kalisz, dn.13.12.2012r.   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczówdla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 07 grudnia 2012 r. wpłynęła  jedna ważna oferta firmy:          

F.H. „ESPOL”          Ryszard Półtorak                      Częstochowska  205- 207          62 – 800 Kalisz  

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 100 punktów. 

W związku z powyższym wybrano ofertę – firmy  F.H. „ ESPOL” Ryszard Półtorak, ul. Częstochowska 205-207,  62–800  Kalisz,  

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Dyrektor      

Renata Kobierska


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów spożywczych na 2013r.

Nr sprawy: DPS I/06/2012                                                                                                            Kalisz, dn. 13.12.2012r.   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na „Dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:  

 1. Oferta  Nr 1 – firmy:

         P.P.H.U. „MARTOM”

         Tomasz Stasiak                       62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2  - oferta ważna  

W kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 100 punktów.

 2. Oferta  Nr 2 – firmy:

         Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe

          „POLARIS”

         Małgorzata Gruszczyńska                      ul. Żołnierska  20 a          62–800  Kalisz – oferta ważna

W kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 99,6 punktów. 

W związku z powyższym wybrano ofertę Nr 1 – P.P.H.U. „MARTOM”, Tomasz Stasiak, 62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2

        

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 03.01.2013 r.

 Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.                                                                         

Dyrektor DPS                                                                        

Renata  Kobierska                                                                                


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa, wędlin i drobiu na 2013r.

Nr sprawy: DPS I/04/2012

                                                                                                                                  Kalisz, dn. 10.12.2012r.

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na

Dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z póź. zm.)  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 w części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin:  1.  Oferta  firmy:

         P.P.H. „Polskie Mięso”

         Krążyński s.j.                     Końska Wieś 13          62 – 872 Godziesze - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  91 punktów.  

2.  Oferta   firmy:       PPHU „JOHN”       Paweł John       Grotniki, ul. Źródlana 5       64-140 Włoszakowice

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  100 punktów. 

3.  Oferta   firmy:

         GINASO

         Andrzej Gintrowicz                      ul. Przemysłowa 8         63–200  Jarocin - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  93 punkty. 

4.  Oferta   firmy:

         RZEŹNICTWO - WĘDLINIARSTWO

         Józef, Sylwester i Jolanta Martyniak          Spółka Jawna                       ul. Kasztanowa 1         63– 630 Rychtal  - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  84 punkty.  

W związku z powyższym w Części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy

PPHU „JOHN” Paweł John , Grotniki, ul. Źródlana 5 , 64-140 Włoszakowice która przedstawiła najniższa cenę                                  i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.

 w części II – dotyczącej dostawy drobiu: 

1. Oferta  firmy:         „DROP” Spółka Akcyjna          ul. Aleja Wojska Polskiego 1          63 – 500 Ostrzeszów  oferta ważna        

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 100 punktów. 

2.  Oferta firmy:

         GINASO

         Andrzej Gintrowicz                      ul. Przemysłowa 8  63–200  Jarocin   - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 97 punktów. 

W związku z powyższym w Części II – dotyczącej dostawy drobiu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

„DROP” Spółka Akcyjna, ul. Aleja Wojska Polskiego 1,  63– 500 Ostrzeszów  i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. 

W powyższym postępowaniu nie było ofert nieważnych ani odrzuconych. 

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w dniu 03.01.2013 r.  

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności                                                                                              

Dyrektor                                                                                          

Renata kobierska


Informacja o zawarciu umowy na dostawę artykułów spożywczych od września do grudnia 2012r.

 Nr sprawy: DPS I/03/2012

                                                                                                       Kalisz, dn. 31.08.2012r.

      INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”

               dla Domu  Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

        Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 31.08.2012  roku została zawarta umowa na dostawę produktów spożywczych z firmą:

 P.P.H.U. „MARTOM”Tomasz Stasiak62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2

Oferta w/w Wykonawcy nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę.

                                                                 

                                                                                                         Renata Kobierska

                                                                                                         Dyrektor DPS


Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych 2012 rok

Nr sprawy: DPS I/03/2012

                                                                                                                                  Kalisz, dn. 23.08.2012r.

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na „Dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:  
 1. Oferta  Nr 1 – firmy:

         P.P.H.U. „MARTOM”

         Tomasz Stasiak                       62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2  - oferta ważna   W kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 100 punktów. 2. Oferta  Nr 2 – firmy:

         Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe

          „POLARIS”

         Małgorzata Gruszczyńska                      ul. Żołnierska  20 a          62–800  Kalisz – oferta ważna W kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 86,8 punktów. 

W związku z powyższym wybrano ofertę Nr 1 – P.P.H.U. „MARTOM”, Tomasz Stasiak, 62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2

        

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31.08.2012 r.

 

 Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.                                                                          Dyrektor DPS                                                                        Renata  Kobierska                                                                                


Informacja o zawarciu umowy na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu - 2012

 Nr sprawy: DPS I/02/2012

                                                                                                       Kalisz, dn. 03.04.2012r.

      INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

        Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 02.04.2012  roku zostały zawarte umowy z następującymi firmami:

 

1)  w części I  – na dostawę mięsa  i wędlin – z p. Andrzejem Gintrowiczem  właścicielem firmy  GINASO 63-200 Jarocin, ul Przemysłowa 8 na kwotę  brutto 98.017,19 zł.

Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę w części I.

  

2)  w części II – na dostawę drobiu  - „DROP” Spółka Akcyjna, Aleja Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów  

na kwotę brutto 24.473,96 złWyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę  w części II.     

                                                                                             Renata Kobierska

                                                                                                                           Dyrektor

 

Ogłoszono w UZP pod numerem 104398-2012


Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów -2012 rok

 Nr sprawy: DPS I/01/2012

                                                                                                       Kalisz, dn. 26.03.2012r.

      INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

  

        Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 26.03.2012  roku została zawarta umowa na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów z firmą:

 F.H. ESPOLRyszard Półtorakul. Częstochowska 205-20762-800 Kalisz

na kwotę brutto 113.521,99 zł

Wyżej wymieniona oferta, była jedyną ważną ofertą w przedmiotowym postępowaniu.

                                                                        

                                                                                                         Renata Kobierska

                                                                                                         Dyrektor DPS


Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu - 2012 rok

Nr sprawy: DPS I/02/2012

                                                                                                                                  Kalisz, dn. 26.03.2012r.

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na

„Dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z póź. zm.)  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 w części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin:  

1.  Oferta  firmy:

         P.P.H. „Polskie Mięso”

         Krążyński s.j.                     Końska Wieś 13          62 – 872 Godziesze - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  97,3 punktów. 

 2.  Oferta   firmy:

         GINASO

         Andrzej Gintrowicz                      ul. Przemysłowa 8         63–200  Jarocin - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała  100 punktów. 

W związku z powyższym w

Części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy 

GINASO   Andrzej Gintrowicz  

 ul. Przemysłowa 8,  63–200  Jarocin ,

która przedstawiła najniższa cenę  i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.

 w części II – dotyczącej dostawy drobiu:

1.  Oferta firmy:

         GINASO

         Andrzej Gintrowicz                     

         ul. Przemysłowa 8

         63–200  Jarocin   - oferta ważna

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 99,7 punktów. 

2. Oferta  firmy:        

„DROP” Spółka Akcyjna         

ul. Aleja Wojska Polskiego 1         

63 – 500 Ostrzeszów  oferta ważna        

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 100 punktów. 

W związku z powyższym w Części II – dotyczącej dostawy drobiu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

„DROP” Spółka Akcyjna, ul. Aleja Wojska Polskiego 1,               

63– 500 Ostrzeszów  

i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. 

W powyższym postępowaniu nie było ofert nieważnych ani odrzuconych. 

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w dniu 02.04.2012 r.  

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności                                                                                                                                                             

 Renata Kobierska                                                                                       

Dyrektor DPS


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów-2012r.

Nr sprawy: DPS I/01/2012

                                                                                                                                  Kalisz, dn.15.03.2012r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 15 marca 2012 r. wpłynęła jedna ważna oferta firmy:

         F.H. „ESPOL”

         Ryszard Półtorak                      Częstochowska  205- 207          62 – 800 Kalisz  

W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 100 punktów. 

W związku z powyższym wybrano ofertęfirmy  

F.H. „ ESPOL” Ryszard Półtorak,

 ul. Częstochowska 205-207,  62–800  Kalisz,

 Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.                                                                                                                                                                               

Renata Kobierska                                                                                        

Dyrektor DPS      


Informacja o zawarciu umowy na dostawę produktów spożywczych

Kalisz: Dostawa produktów spozywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 227002 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185586 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spozywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się dostawy produktów spożywczych min. przetworzone warzywa, owoce i soki; przyprawy:produkty suszone; napoje; koncentraty; itp. dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacj według każdego zlecenia w okresie od 12 sierpnia 2011 roku do 11 sierpnia 2012 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.33.00.00-7, 15.89.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.H.U. MARTOM, Tomasz Stasiak, Zbiersk Cukrownia 38/2, 62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2, kraj/woj. wielkopolskie.
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69568,33 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73463,86

  • Oferta z najniższą ceną: 73463,86 / Oferta z najwyższą ceną: 77728,86

  • Waluta: PLN.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę dostawę produktów spożywczych

Nr sprawy: DPS I/03/2011

                                                                                                                                  Kalisz, dn. 15.07.2011r.

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego  na „Dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  w imieniu Domu Pomocy  Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:  
 1. Oferta  Nr 1 – firmy:

         P.P.H.U. „MARTOM”

         Tomasz Stasiak                       62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2          z oferowaną - oferta ważnaW kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 100 punktów. 2. Oferta  Nr 2 – firmy:

         Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe

          „POLARIS”

         Małgorzata Gruszczyńska                      ul. Żeromska  20 a          62–800  Kalisz – oferta nieważna ( odrzucona) 

W związku z powyższym wybrano ofertę Nr 1 – P.P.H.U. „MARTOM”, Tomasz Stasiak, 62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2 ( jako jedna ważna oferta )

        

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 02.08.2011 r.

 

 Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.                                                                                       


Infromacja o zawrciu umowy na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu

Nr sprawy: DPS I/02/2011
Kalisz, dn. 23.03.2011r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 23.03.2011 roku zostały zawarte umowy z następującymi firmami:

1) w części I – na dostawę mięsa i wędlin - z firmą „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę brutto 110.268,80 zł.
Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę w części I.


2) w części II – na dostawę drobiu - „DROP” Spółka Akcyjna, Aleja Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów na kwotę brutto 25.521,55 zł
Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę w części I.I.


Renata Kobierska
Dyrektor


Informacja o zawrciu umowy na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów

Nr sprawy: DPS I/01/2011
Kalisz, dn. 22.03.2011r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 22.03.2011 roku została zawarta umowa na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów z firmą:

F.H. ESPOL
Ryszard Półtorak
ul. Częstochowska 205-207
62-800 Kalisz
na kwotę brutto 141.204,30 zł
Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę.Renata Kobierska
Dyrektor DPS


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu

Nr sprawy: DPS I/02/2011
Kalisz, dn. 07.03.2011r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759) w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

w części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin:
1. Oferta Nr 1 – firmy:
„SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna
Aleja 550 – lecia 1
08- 300 Sokołów Podlaski – oferta ważna
W kryterium oceny ofert ( tylko cena ) oferta ta uzyskała 100 punktów.

2. Oferta Nr 2 – firmy:
P.P.H. „Polskie Mięso”
Krążyński s.j.
Końska Wieś 13
62 – 872 Godziesze - oferta ważna
W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 86 punktów.

3. Oferta Nr 4 – firmy:
GINASO
Andrzej Gintrowicz
ul. Przemysłowa 8
63–200 Jarocin - oferta ważna
W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 92 punkty.

W związku z powyższym w Części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 – firmy „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna
Aleja 550 – lecia 1, 08- 300 Sokołów Podlaski, która przedstawiła najniższa cenę i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.


w części II – dotyczącej dostawy drobiu:
1. Oferta Nr 3 –firmy:
„DROP” Spółka Akcyjna
Al. Wojska Polskiego 1
63 – 500 Ostrzeszów – oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 100 punktów.

2. Oferta Nr 5 – firmy:
GINASO
Andrzej Gintrowicz
ul. Przemysłowa 8
63–200 Jarocin - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 95 punktów.

W związku z powyższym w Części II – dotyczącej dostawy drobiu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 –„DROP” Spółka Akcyjna, Al. Wojska Polskiego 1, 63 – 500 Ostrzeszów i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.

W powyższym postępowaniu nie było ofert nieważnych ani odrzuconych.

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w dniu 14.03.2011 r.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności

Renata Kobierska
Dyrektor


Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów

Nr sprawy: DPS I/01/2011
Kalisz, dn. 01.03.2011r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów
dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie następujące oferty:

1. Oferta Nr 1 – firmy:
RAFPOL
Hurtownia Wielobranżowa
Rafał Sobczak
ul. Romańska 97
62–800 Kalisz
z oferowaną ceną brutto w wysokości 148.996,40 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 95 punktów.

2. Oferta Nr 2 – firmy:
F.H. „ESPOL”
Ryszard Półtorak
Częstochowska 205- 207
62 – 800 Kalisz
z oferowaną ceną brutto w wysokości 141.204,30 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert ( tylko cena) oferta ta uzyskała 100 punktów.

W związku z powyższym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 – firmy F.H. „ ESPOL” Ryszard Półtorak, ul. Częstochowska 205-207
62–800 Kalisz, która przedstawiła niższą cenę i w kryterium oceny
ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 10.03.2011 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.

Renata Kobierska
Dyrektor DPS


Informacja o zawarciu umowy na dostawę artykułów spożywczych

Nr sprawy: DPS I/01/2010
Kalisz, dn. 26.07.2010r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 26.07.2010 roku została zawarta umowa na dostawę produktów spożywczych z:

Przedsiębiorstwem Produkcyjno –Handlowym
„POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20 a
62-800 Kalisz
na kwotę brutto 64.171,23 zł
Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę.


Renata Kobierska
Dyrektor


Informacja o wynikach przetargu na dostawę art. spożywczych

Nr sprawy: DPS I/01/2010
Kalisz, dn. 05.07.2010r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta Nr 1 – firmy:
P.P.H.U. „MARTOM”
Tomasz Stasiak
62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2
z oferowaną ceną brutto w wysokości 64.488,53 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert (jedno kryterium- cena) oferta ta uzyskała 99 punktów.

2. Oferta Nr 2 – firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe
„POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żeromska 20 a
62–800 Kalisz
z oferowaną ceną brutto w wysokości 64.171,23 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert (jedno kryterium-cena) oferta ta uzyskała 100 punktów.

W związku z powyższym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 - Przedsiębiorstwa Produkcyjno –Handlowego „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żeromska 20 a, 62–800 Kalisz z oferowaną ceną brutto 64.171,23 zł i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 26.07.2010 r.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.

Halina Szalska

Z-ca dyrektora DPS


Informacja o zawarciu umowy na dostawę masła

Kalisz: Dostawa masła dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 272898 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7673016, faks 062 7575724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa masła dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy masła dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Realizacja wg. każdorazowego zlecenia w okresie od sierpnia 2009r - marca 2011 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.53.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31.641,60 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RAFPOL, Hurtownia Wielobranżowa, Rafał Sobczak, ul. Romańska 97, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 31.641,60 PLN
Oferta z najniższą ceną: 31.641.60 PLN oferta z najwyższą ceną: 31.641,60 PLN.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę masła

Nr sprawy: DPS I/04/2009
Kalisz, dn. 24.07.2009r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę masła dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

RAFPOL
Hurtownia Wielobranżowa
Rafał Sobczak
ul. Romańska 97
62–800 Kalisz
z oferowaną ceną brutto w wysokości 33.866,40 zł - oferta ważna
W kryterium oceny oferta ta uzyskała 400 punktów.

Wyżej wymieniona oferta, nie podlegająca odrzuceniu wpłynęła jako jedyna w przedmiotowym postępowaniu.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.

Renata Kobierska
Dyrektor DPS


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych.

Nr sprawy: DPS I/03/2009
Kalisz, dn. 29.05.2009r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta Nr 1 – firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe
„POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żeromska 20 a
62–800 Kalisz
z oferowaną ceną brutto w wysokości 71.165,20 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 500 punktów.

2. Oferta Nr 2 – firmy:
P.P.H.U. „MARTOM”
Tomasz Stasiak
62 – 830 Zbiersk Cukrownia 38/2
z oferowaną ceną brutto w wysokości 78.965,80 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 450 punktów.

W związku z powyższym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 - Przedsiębiorstwa Produkcyjno –Handlowego „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żeromska 20 a, 62–800 Kalisz z oferowaną ceną brutto 78.965,80 zł i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.

Renata Kobierska
Dyrektor DPS


Informacja o zawarciu umowy na dostawę mleka, produktów mleczarskich i tłuszczów.

Nr sprawy: DPS I/02/2009
Kalisz, dn. 10.03.2009r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 10.03.2009 roku została zawarta umowa na dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów z firmą:

RAFPOL
Hurtownia Wielobranżowa
Rafał Sobczak
ul. Romańska 97
62-800 Kalisz
na kwotę brutto 201.971,10 zł
Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę.


Renata Kobierska
Dyrektor


Informacja o zawarciu umowy na dostawę mięsa, wędlin i drobiu

Nr sprawy: DPS I/01/2009
Kalisz, dn. 6.03.2009 r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu” dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 06.03.2009 roku zostały zawarte umowy z następującymi firmami:

1) w części I – na dostawę mięsa i wędlin - z firmą GINASO Andrzej Gintrowicz , ul. Przemysłowa 8, 63-200 Jarocin na kwotę brutto 227.272,82 zł.
Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę w części I.


2) w części II – na dostawę drobiu - z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym EKSPORT - IMPORT „AWRA” Sp. z o.o. Świeca 204, 63-430 Odolanów na kwotę brutto 38.640,72 zł
Wyżej wymieniona oferta, nie podlegała odrzuceniu i przedstawiała najniższą cenę w części I.I.


Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów mleczarskich i tłuszczów

Nr sprawy: DPS I/02/2009
Kalisz, dn. 27.02.2009r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów
dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta Nr 1 – firmy:
RAFPOL
Hurtownia Wielobranżowa
Rafał Sobczak
ul. Romańska 97
62–800 Kalisz
z oferowaną ceną brutto w wysokości 201.971,10 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 400 punktów.

2. Oferta Nr 2 – firmy:
„ESPOL” F.H.
Ryszard Półtorak
Częstochowska 205- 207
62 – 800 Kalisz
z oferowaną ceną brutto w wysokości 214.772,80 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 376 punktów.

W związku z powyższym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 – firmy RAFPOL, Hurtownia Wielobranżowa, Rafał Sobczak, ul. Romańska 97,
62–800 Kalisz z oferowaną ceną brutto 201.971,10 zł i w kryterium oceny
ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności.

Halina Szalska
Zastępca Dyrektora


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa, wędlin i drobiu

Nr sprawy: DPS I/01/2009
Kalisz, dn. 24.02.2009r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa i wędlin oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

w części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin:
1. Oferta Nr 2 – firmy:
GINASO
Andrzej Gintrowicz
ul. Przemysłowa 8
63–200 Jarocin
z oferowaną ceną brutto w wysokości 227.272,82 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 400 punktów.

2. Oferta Nr 3 – firmy:
P.P.H. „Polskie Mięso”
Krążyński s.j.
Końska Wieś 13
62 – 872 Godziesze
z oferowaną ceną brutto w wysokości 234.263,13 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 388 punktów.

W związku z powyższym w części I – dotyczącej dostawy mięsa i wędlin jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 – firmy GINASO, Andrzej Gintrowicz
ul. Przemysłowa 8, 63–200 Jarocin na wartość brutto 227.272,82 zł. i w kryterium oceny
ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.w części II – dotyczącej dostawy drobiu:
1. Oferta Nr 1 –firmy:
„DROP” Spółka Akcyjna
ul. Dębińskiego 13
63 – 400 Ostrów Wlkp.
z oferowaną ceną brutto w wysokości 41.703,60 zł. – oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 372 punktów.2. Oferta Nr 2 – firmy:
GINASO
Andrzej Gintrowicz
ul. Przemysłowa 8
63–200 Jarocin
z oferowaną ceną brutto w wysokości 39.814,24 zł - oferta ważna
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 388 punktów.

3. Oferta Nr 3 – firmy:
P.P.H. „Polskie Mięso”
Krążyński s.j.
Końska Wieś 13
62 – 872 Godziesze
z oferowaną ceną brutto w wysokości 46.031,00 zł.
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 336 punktów.

4. Oferta Nr 4 – firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
„AWRA” Sp. z o. o.
Świeca 204
63 – 430 Odolanów
z oferowaną ceną brutto w wysokości 38.640,72 zł.
W kryterium oceny ofert oferta ta uzyskała 400 punktów.

W związku z powyższym w części II – dotyczącej dostawy drobiu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 –Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „AWRA” Sp. z o. o. Świeca 204, 63 – 430 Odolanów na wartość brutto 38.640,72 zł. i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Życzymy Państwu dalszych osiągnięć i sukcesów w prowadzonej działalności


strzałka do góry