ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KOMUNIKATYSprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2023 r

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2023 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2022 r

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2022 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Sp[ołecznej w Kaliszu za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2021 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2020 r

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2020 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2019 r

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2024 r.

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieskańca w 2024 roku w DomuPomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2024 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2023 roku.

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2023 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2023 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznejw Kaliszu.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 101/2023r. z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2023 r  w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2023 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 96/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2022w  Domu Pomocy Społecznej wKaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2022 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2021 roku

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Na podstawie art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz.U. z 2019r. poz.1507 z późn. zm.)

ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2020 roku w kwocie.4.429,69zł.

                                                                                                                                     

                                                                                                                      Prezydent Miasta Kalisza 

                                                                                                                      (-) Krystian Kinastowski

                                                                     

 


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019r

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2019 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm. )

ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2019 w kwocie 3.984,92 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski 


Koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2018r

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2018 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985 z późn. zm. )

ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2018 w kwocie 3.626,37 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński 


Informacja o dniu wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.12.2017r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,dzień 02.01.2018 roku ustala sie dniem wolnym od pracy - za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę 06 stycznie 2018 roku.


Informacja o dniu wolnym od pracy

Na podstawie zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 20.09.2017r ustalono dzień 2 listopada 2017r dniem wolnym od pracy za Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę 11 listopada 2017r


Koszt utrzymania mieszkańca w 2017 roku

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017r

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2017 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm. )

ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2017 w kwocie 3.349,96 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński 


Koszt utrzymania mieszkańca w 2016r

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163,z późn. zm.) ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2016 roku w kwocie : 3.264,34 zł.

Prezydent Miasta Kalisza (-) Piotr Kościelny


Koszt utrzymania mieszkańca w 2015 roku

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, ze zm.) ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2015 roku w kwocie : 3.225,84 zł.

Prezydent Kalisza (-) Grzegorz Sapiński


Koszt utrzymania mieszkańca w 2014 roku

Komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014r. w DPS w Kaliszu

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) ustala sie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2014 roku w kwocie 3.207,04 zł.

(-) Jausz Pęcherz

Dzienni Urzędowy Województwa Wielkpolskiego z dnia 20 stycznia 2014r. poz. 441


Koszt utrzymania mieszkańca w 2013 roku

 

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2013 r. w kwocie 3.072,77 zł .

Prezydent Miasta Kalisza

(-) Janusz Pęcherz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkpolskiego poz. 664/2013


Koszt utrzymania mieszkańca w 2012 roku

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA KALISZA
z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pózn. zm.) ustala sie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2012 r. w kwocie 2.776,65 zł.
Prezydent Miasta Kalisza
Janusz Pęcherz

 (Komunikat został ogloszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wiielkpolskiego z dnia 18.01.2012r., pod poz. 480 )

 


Koszt utrzymania mieszkanca na 2011 rok

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA KALISZA
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

(ogloszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego Nr 27 z 2011r. poz 605)


Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2011r. w kwocie 2.763,68 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

Janusz Pęcherz


Koszt utrzymania w 2010r.

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA KALISZA
z dnia 01 luitego 2010 roku
(opublikowany w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 63/2010)


w sprawie: ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010r. w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2008. Nr 115,poz. 728 z późn. zm.) ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na kwotę 2.646,49 zł.

Prezydent Miasta Kalisza
Janusz Pęcherz


strzałka do góry