ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > GODZINY PRACY > Załatwianie sprawZałatwianie spraw w DPS w Kaliszu

1. Dyrektor DPS przyjmuje interesantów w dni powszednie w godzinach:   8.15  do  15.00.

2. Rejestr skarg i wniosków znajduje się w Sekretariacie DPS.

3. Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu przez pracowników merytorycznych.


strzałka do góry