ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > NABÓR NA WOLNE STANOWISKANabór na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26, ogłasza nabór na wolne stanowisko pielęgniarki.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PSYCHOLOG

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PSYCHOLOG


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: PSYCHOLOG

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26 ogłasza nabór na wolne stanowisko: PSYCHOLOG


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: PSYCHOLOG

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26, ogłasza nabór na wolne stanowisko: PSYCHOLOG


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa -kasjer

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa -kasjer w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:Księgowa-kasjer

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ksiegowa-kasjer w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWA-KASJER

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Ksiegowa-Kasjer. Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2023 r. ( do godziny 12-00). Miejsce składania ofert: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko:psycholog

Konkurs na stanowisko psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PSYCHOLOG

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz ogłasza nabór na wolne stanowisko: PSYCHOLOG


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK ZESPOŁU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Kierownik Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: POKOJOWA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul.Winiarska 26, ogłasza nabór na wolne stanowisko: POKOJOWA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:Kierownik działu gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze;Kierownik Zespołu pielęgnacyjno - opiekuńczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik działu gospodarczego

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik działu gospodarczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze : Kierownik Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  : Kierownik Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze: Kierownik Działu Gospodarczego

Ogłoszenie o naborze: Kierownik Działu Gospodarczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : inspektor ds. administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Majewska zamieszkała w Kaliszu. 

Uzasadnienie wyboru:

O wyborze kandydata zadecydowały jego kwalifikacje oraz doświdczenie zawodowe. Pani Magdalena Majewska przedstawiła szeroką i wyczerpującą merytorycznie koncepcje pracy, posiada odpowienie wykształcenie oraz wykazała sie dobrą znajomością zagadnień z zakresu ww. stanowiska pracy. 

Komisja Konkursowa


Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze : Inspektor ds. administracyjnych

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze : Inspektor ds. administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu:

1. Ewa Sołtysiak miejscowość Godziesze Wielkie

2. Magdalena Majewskamiejscowośc Kalisz


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. administracyjnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dotycząca naboru na stanowisko inspektora ds. osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26

Osobą wybraną na stanowisko inspektora ds. osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu jest Pani Aneta Elżbieta Kaźmierczak zamieszkała w miejscowości Saczyn. Pani Aneta Elżbieta Kaźmierczak spełniła wszystkie wymogi formalne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą znajomością i wiedzą przepisów na w/w stanowisku. Posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Halina Szalska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 


Lista kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną w naborze na wolne stanowisko urzędnicze : Inspektor ds. osobowych w Domu Pomocy Społeczn

 

1.       Agnieszka Polewska miejscowość Kalisz

2.       Bogdan Okoń miejscowość Kalisz

3.       Joanna Mrozińska miejscowość Kalisz

4.       Renata Kawińska miejscowość Pleszew

5.       Aneta Elżbieta Kaźmierczak miejscowość Saczyn

6.       Joanna Magdalena Michalak miejscowość Kalisz


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicz: Inspektor ds. osobowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Kierownika Zespołu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej

w Kaliszu ul. Winiarska 26

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agata Wojtczak, zam. w Kaliszu

Uzasadnienie wyboru:

O wyborze kandydata zadecydowały jego kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Pani Agata Wojtczak przedstawiła szeroką i wyczerpującą merytorycznie koncepcję pracy, posiada odpowiednie wykształcenie do oferowanego stanowiska i wykazała się dobrą znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy.

 

 

Komisja Konkursowa


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Ul. Winiarska 26

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Dorota Jurek, zam. Nowe Skalmierzyce

 

Uzasadnienie wyboru:

 

O wyborze kandydata zadecydowały jego kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Pani Dorota Jurek przedstawiła szeroką i wyczerpującą merytorycznie koncepcję funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

 

Komisja Konkursowa


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 

 

1.     Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,

ul. Winiarska 26

 

2.     Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1) niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) brak kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

e) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

f) wykształcenie wyższe magisterskie

g) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

h) minimum 5 letni staż pracy ogółem, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej

 

 

2) dodatkowe:

a) pożądane wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, administracji lub pedagogiki

b) studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub kadrami,

c) znajomość funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej,

d) doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,

e) znajomość zagadnień dotyczących zarządzania jednostką organizacyjną, znajomość Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, Ustawy o Finansach Publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeks Postępowania Administracyjnego

f) samodzielność w realizacji zadań

g) pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych

h) certyfikaty i szkolenia z zakresu pomocy społecznej

 

3) predyspozycje osobowościowe:

dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dokładność, uczciwość, obiektywność, inicjatywa i

dynamika w działaniu, umiejętność myślenia strategicznego, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, samodzielność w realizacji zadań.

 

3.     Zakres zadań na stanowisku Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu:

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

    a) ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Domu oraz Głównym Księgowym,

    b) wykonywanie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej                                  

       podczas jego nieobecności,

    c) koordynowanie działalności oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań:

        - działu socjalno-terapeutycznego

        - zespołów pielęgnacyjno-opiekuńczych

     d) nadzór nad przygotowywanymi procedurami, zarządzeniami wewnętrznymi dotyczącymi działalności podległych działów oraz kontrola nad ich wdrożeniem

e)              e) współpracowanie z kierownikami podległych komórek w zakresie planowania i realizacji najważniejszych zadań,

f)      egzekwowanie aby podejmowane działania były poprzedzone analizą w zakresie konieczności, niezbędności i kosztów realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

g)     nadzór nad poprawną i terminową realizacją zadań (ustalanie priorytetów) na powierzonym odcinku

h)    podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania Domu,

i)       pozyskiwanie środków unijnych

 

4.      Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać w sekretariacie DPS pok. 94),

2) list motywacyjny

–uzasadnienie przystąpienia do naboru oraz wskazanie doświadczeń

zawodowych związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonym w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości.

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwa skarbowe,

9) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

10) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych ze stanowiskiem pracy,

11) pisemna koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz wizja realizacji zadań jednostki.

 

5.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się w Domu Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26 w Kaliszu, stanowisko kierownicze urzędnicze, praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa, praca w terenie.

  

6.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

7.     Miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Domu Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz w Sekretariacie, w terminie do dnia 8 stycznia 2018r

 

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

8.     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.kalisz) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej , ul. Winiarska 26.

   

UWAGA ! Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”

 

Informacja !

Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Kaliszu ul. Winiarska 26. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane przekazywane są dobrowolnie.

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 


Informacja o wynikach naboru

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W KALISZU

informuje o wyniku

 

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

ul. Winiarska 26 

62-800 Kalisz

 

 

Stanowisko urzędnicze:

Księgowy

 

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja rekrutacyjna wybrała na ww. stanowisko :

 

1.          Małgorzatę Frątczak zamieszkałą w Kaliszu.

 

Pani Małgorzata Frątczak spełniła wymagania formalne określone  w ogłoszeniu  o naborze. Posiada niezbędną wiedzę, pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną wykazała się również dobrą znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy.

 

 

 


Nabór na wolne stanowisko pracy księgowego w dziale finansowo - księgowym

Kalisz, dnia 5.10.2017 r.

DPS-KA.211.1.2017

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26

ogłasza nabór na stanowisko

księgowego w dziale finansowo - księgowym

 

 

 

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

a)       obywatelstwo polskie lub obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw. Którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     posiada wykształcenie  średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym lub z dziedziny finansów, co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w dziele księgowości jednostki samorządu terytorialnego lub 1 rok doświadczenia w księgowości w innych jednostkach lub przedsiębiorstwach,

e)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f)       posiada nieposzlakowaną opinię,

g)      posiada znajomość przepisów prawa w zakresie : rachunkowości, finansów publicznych,

h)      zna zagadnienia z przedstawionym poniżej zakresie zadań, w tym przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

a)      pożądane doświadczenie pracy w księgowości,

b)      komunikatywność,

c)      dyspozycyjność,

d)     uczciwość, obiektywizm, systematyczność,

e)      umiejętność organizowania pracy,

f)       umiejętność pracy z zespołem.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      kompletowanie i dekretowanie zbioru dokumentów finansowo-księgowych,

b)      prowadzenie ewidencji księgowej,

c)      sporządzanie sprawozdań finansowych,

d)     terminowe sporządzanie analiz finansowo – księgowych.

 

4.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: stanowisko pracy znajduje się w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu, na parterze, praca w charakterze administracyjno-biurowym przy komputerze.

 

6.Wymagane dokumenty:

a)      Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać w sekretariacie DPS pok. 94)

b)      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie ( kserokopia dyplomu lub zaświadczenia)

c)      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy ( kserokopia dyplomu lub zaświadczenia)

d)     oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

e)      Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

f)       Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonym w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości.

    7.Termin składania ofert: do dnia 19.10.2017 r.

 Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

    8.Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26, pokój nr 94.

UWAGA! Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.                       Z dopiskiem : Oferta na stanowisko księgowego.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych.”

 

 


Nabór na wolne stanowisko pracy księgowego ds. płac w dziale finansowo - księgowym

Kalisz, dnia 15.04.2016 r.

 

DPS-KA.211.1.2016

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                                                                  

w Kaliszu ul. Winiarska 26                                                                                 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy                                    

księgowego ds. płac                                                       

w dziale finansowo-księgowym

 

I.                   Wymagania związane ze stanowiskiem.

 

1.      Niezbędne:

 

a)      wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym lub ogólnym, lub wyższe ekonomiczne, wyższe administracyjne lub wyższe z zakresu zarządzania,

b)     w przypadku posiadania wykształcenia średniego minimum 2 lata stażu pracy,

c)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

2.      Pożądane:

 

a)      Staż pracy lub odbyta praktyka w administracji publicznej,

b)     znajomość ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

c)      rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS,

d)     dobra znajomość Ustawy - Kodeks Pracy,

e)      doświadczenie w pracy w księgowości, zwłaszcza w zakresie płac i pochodnych,

f)       dobra znajomość przepisów o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

g)      biegła obsługa programu Płatnik,

h)     umiejętność interpretowania przepisów prawnych,

i)        biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

j)       umiejętność pracy w zespole,

k)     rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność.

3.      Predyspozycje osobowościowe

 

dyspozycyjność, systematyczność, samodzielność w pracy, bezstronność, obiektywizm, sumienność i uczciwość, komunikatywność, uprzejmość, opanowanie, umiejętność organizacji czasu pracy, umiejętność rozwiązywania problemów.

 

II.                Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      sporządzanie dokumentów dotyczących stosunku pracy dla pracowników,

b)     prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,

c)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

d)     prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,

e)      naliczanie wynagrodzeń pracowników,

f)       obliczanie wysokości wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz sporządzanie list wypłat,

g)      sporządzanie comiesięcznych rozliczeń wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,

h)     prowadzenie rejestru urlopów,

i)        prowadzenie miesięcznych list obecności pracowników,

j)       wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,

k)     prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS w zakresie kadr i płac,

l)        sporządzanie rocznych informacji o dochodach, pobranych zaliczkach podatkowych, odprowadzonych składkach ZUS i na Kasę Chorych,

m)   dokonanie rocznego obliczenia podatku pracowników wraz z uregulowaniem zaległości lub nadpłat podatkowych,

n)     wystawianie zaświadczeń  o wynagrodzeniach w poszczególnych latach dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę,

o)      sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń osobowych, wysokości podatku i składkach ubezpieczeniowych ,

p)     sporządzanie tabel kalkulacyjnych wynagrodzeń pracowników DPS na potrzeby planu finansowego.

 

III.             Informacja o warunkach pracy na stanowisku: stanowisko pracy znajduje się w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu, na parterze, praca w charakterze administracyjno-biurowym przy komputerze.

 

IV.             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

V.                Wymagane dokumenty:

 

a)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26, pokój  94),

b)      kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),

c)      kopia dokument potwierdzający wymagany staż pracy – w przypadku wykształcenia średniego ( kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

d)     oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

VI.             Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

VII.          Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26, pokój nr 94.

UWAGA! Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.                     

  Z dopiskiem : Oferta na stanowisko księgowego do spraw płac.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nabór na stanowisko księgowego

Kalisz, dnia 05.03.2009r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winarska 26 na podstawie art.11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ogłasza nabór na stanowisko:

 Księgowego w dziale księgowości Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

1. Wymagania niezbędne: - jest obywatelem polskim, wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,

 doświadczenie w pracy w księgowości (mile widziane w księgowości budżetowej),

 dobra znajomość przepisów o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

 biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych posiadanie obywatelstwa polskiego

 brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

2. Wymagania dodatkowe  pożądane doświadczenie pracy w księgowości,

 komunikatywność,

 dyspozycyjność,

 uczciwość, obiektywizm, systematyczność

  umiejętność organizowania pracy

 umiejętność pracy z zespołem

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- kompletowanie i dekretowanie zbioru dokumentów finansowo

– księgowych,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- terminowe sporządzanie analiz finansowo –

 księgowych. 4

. Wymagane dokumenty:  życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,  list motywacyjny  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  dokumenty potwierdzający wymagany staż pracy i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia)  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, braku skazania za przestępstwa umyślne,  podpisane pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia  pożądane kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach lub szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracy,

- klauzula o treści

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Domu Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26 62-800 Kalisz pok 92,

w terminie do dnia 18.03.2009roku do godziny 14:00.

Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz/) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26.

UWAGA! Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko księgowego “

Renata Kobierska Dyrektor


Nabór na stanowisko księgowego -kasjera

Kalisz, dnia 05.03.2009r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winarska 26 na podstawie art.11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ogłasza nabór na stanowisko: Księgowego - kasjera w dziale księgowości Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 1. Wymagania niezbędne: - jest obywatelem polskim, wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,  doświadczenie w pracy w księgowości (mile widziane w księgowości budżetowej),  dobra znajomość przepisów o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,  biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych posiadanie obywatelstwa polskiego  brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku 2. Wymagania dodatkowe  pożądane doświadczenie pracy w księgowości,  komunikatywność,  dyspozycyjność,  uczciwość, obiektywizm, systematyczność  umiejętność organizowania pracy  umiejętność pracy z zespołem 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: - kompletowanie i dekretowanie zbioru dokumentów finansowo – księgowych,  prowadzenie obrotów gotówkowych (Kasa),  sporządzanie przelewów w systemie Minibank,  prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,  sporządzanie rocznych sprawozdań ze środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 4. Wymagane dokumenty:  życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,  list motywacyjny  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  dokumenty potwierdzający wymagany staż pracy i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia)  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, braku skazania za przestępstwa umyślne,  podpisane pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia  pożądane kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach lub szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracy, - klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Domu Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26 62-800 Kalisz pok 92, w terminie do dnia 18.03.2009 roku do godz. 14:00. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.biuletyn.abip.pl/dpskalisz/) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26. UWAGA! Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko księgowego - kasjera “ Renata Kobierska Dyrektor


Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska

INFIRMACJA O WYNIKACH NABORU w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, przy ul. Winiarskiej 26 informuje, ze w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 24 i 25.03.2009r. komisja konkursowa wyłoniła na stanowiska: KASJER Panią Beatę Skłodowską zamieszkałą w Kaliszu. KSIĘGOWY Pana Marka Wójcika zamieszkałego w Kaliszu. Wyżej wymienieni kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie do oferowanego stanowiska i wykazali się dobrą znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy. Kalisz, 26.03.2009r. Dyrektor Renata Kobierska


strzałka do góry