ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 9.06.2020r

w sprawie: wprowadzenia procedury dotyczącej umierania, zgonu i sprawienia pochówku mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w przypadku występowania choroby zakaźnej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry