ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.04.2021r.

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 19.04.2021r.

w sprawie: wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00zł jednak nie większej niż progi unijne,

oraz wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry