ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 20.04.2021r.

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 20.04.2021r. wsprawie: wprowadzenia zmian do procedury kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych, oraz gospodarowaniem mieniem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry