ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 24.01.2022 roku.

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 24.01.2022 roku, w sprawie: powołania zespołów Kontroli Wewnętrznej oraz zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrzej (w załączeniu).

Na podstawie & 5 ust.4 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej powołano trzy zespoły do prowadzenia kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.


strzałka do góry