ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 05.03.2018r w sprawie: wprowadzenia zmiany procedury dotyczącej wypłaty rent i emerytur oraz wprowadzenia Regulaminu udostępniania akt osobowych i wydawania kopii akt osobowych mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry