ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 22.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art.26 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity DZ.U.2021 poz.217 z późn.zm)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry