ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarzadzenie Nr 13/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia15.04.2020r

Na podstawie rozdziału III § 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

uwzględniając potrzebę ciągłości realizacji zadań jednostki zarzadza się co następuje:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry