ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 2.06.2020r

w  sprawie: wprowadzenia aneksu do procedury postępowania z przedmiotami i środkami pieniężnymi

oddanymi w depozyt przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry