ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie nr 2/2013 Dyrektora DPS w Kaliszu

w sprawie: wprowadzenia aneksu do "Procedury ewidencji obecności pracowników DPS w Kaliszu"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry