ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 1.05.2020r

Na podstawie rozdziału III § 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 

uwzględniając potrzebę ciągłości realizacji zadań jednostki zarządza się co następuj:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry