ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu


BIP > KomunikatZarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zdnia 19.10.2021 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w świetle art.26 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity DZ.U.2021 poz.217 z późn. zm.)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry