ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy RodzinieStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Liczba odsłon strony głównej: 198291

Opcje menu:

Podstawa prawna | 7661

Struktura | 9380

Statut | 9090

Świetlice Środowiskowe | 14950

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze | 9535

Świetlice Socjoterapeutyczne | 12552

Uchwały Rady Miasta | 17657

Zarządzenia, Ogłoszenia Prezydenta Miasta Konina | 26658

Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze | 80016

Wykaz planów kontroli, Protokoły pokontrolne | 16150

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 8493

Majątek MOPR | 7019

Rejestry | 8752

Zarządzenia, Ogłoszenia Dyrektora MOPR w Koninie | 17289

Strategia | 3875

Praca | 22804

STATUS PRAWNY | 7942

JEDNOSTKI PODLEGŁE | 6184

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | 6486

Instytucje, podmioty współpracujące | 8041

Regulamin Organizacyjny | 1990

Stanowisko ds. BHP | 2973

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 5117

Zamówienia publiczne | 7720

Umorzone należności publiczno-prawne | 2411

Sprawozdania, Programy, Analizy, Oceny | 2476

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH | 149

Dział Pomocy Środowiskowej | 334

Dział Świadczeń Socjalnych i Rehab. Społecznej | 274

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych | 321

Dział Opieki Nad Rodziną I Dzieckiem | 359

Dział Organizacyjno - Administracyjny | 228

Dział Księgowo - Kadrowy | 200

Radcy Prawni | 182

Inspektor Ochrony Danych | 188

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł | 6977

Zamówienia publiczne o wartości ≥ 130 000 zł | 2463

Plan postępowań o udzielenie zamówień | 173

Raport o stanie zapewniania dostęp. podm. publicz. | 114


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-17

strzałka do góry