ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH > Inspektor Ochrony DanychINSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych
należy w szczególności:

  1. Prowadzenie zadań związanych z ochroną danych osobowych w Ośrodku.
  2. Wskazywanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę przetwarzania danych osobowych oraz nadzór nad ich stosowaniem.
  3. Opracowanie procedur i rozwiązań technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wejściem w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów i nośników elektronicznych zawierających dane osobowe.
  4. Podejmowanie działań wynikających z polityki bezpieczeństwa opracowanej dla Ośrodka w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszeń w systemie zabezpieczeń danych osobowych.


strzałka do góry