ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > JEDNOSTKI PODLEGŁEWYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Dom Pomocy Społecznej
ul.Południowa 1
62 – 510 Konin
tel. (0-63) 243-32-72, 243-38-14
e-mail :poczta@dps.konin.pl
Dyrektor:
Mirosława Nowak
Opis:
Typ placówki: dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ilość miejsc: 115. Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Koninie następuje na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie (osoby z Konina) lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (osoby z powiatu). W strukturze Domu funkcjonuj: Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych dla 30 osób i Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera dla 20 osób.
 


strzałka do góry