ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > STATUS PRAWNY > Strategia
Strategia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na lata 2006-2015

„Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina na lata 2006 – 2015, w części dotyczącej programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”:

  • Uchwała Nr 720 RADY MIASTA KONINA z dnia 03 października 2006 roku w sprawie uchwalenia „Lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina na lata 2006 - 2015”, w części dotyczącej programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”

  • Diagnoza

  • Plan działań - cele i zadania strategiczne

  • Uchwała Nr 477 RADY MIASTA KONINA zmieniająca Uchwałę Nr 720 RADY MIASTA KONINA z dnia 03 października 2006 roku w sprawie uchwalenia „Lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina na lata 2006 - 2015”, w części dotyczącej programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”

  • "5.7. Bezrobocie przyczyną wykluczenia społecznego - przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia"

  • "Reintegracja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Cele i zadania strategiczne na lata 2009 - 2015"

 

Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina do 2013 roku w części dotyczącej osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Konina – strategia poprawy jakości życia’’:

  • Uchwała Nr 457 RADY MIASTA KONINA z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Konina do 2013 roku w części dotyczącej osób niepełnosprawnych pod tytułem: „OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KONINA – STRATEGIA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA’’

  • „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Konina” Strategia poprawy jakości życia

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry