ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > JEDNOSTKI PODLEGŁE > Świetlice ŚrodowiskoweŚwietlice Środowiskowe
L.p.

Nazwa Placówki

Prowadzona
przez (kogo?)

Adres

Telefon1. Świetlica Środowiskowa Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
ul. PCK 13
62-500 Konin
tel. (063) 211 30 45
2. Świetlica Środowiskowa Polski
Czerwony
Krzyż
ul. Staromorzysławska 1
62-510 Konin
tel. (063) 242 60 77
3. Świetlica Środowiskowa Polski
Czerwony
Krzyż
ul. Dmowskiego 2
62-500 Konin
tel. (063) 242 86 02
4. Świetlica Środowiskowa Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci
ul. Kamienna 28
62-500 Konin
tel. (063) 244 17 16
5. Świetlica Środowiskowa Konińskie
Stowarzyszenie
Abstynentów
"Szansa"
ul. Przemysłowa 21
62-510 Konin
tel. (063) 242 39 35
6. Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie
"Teraz Młodzież"
ul. Goździkowa 2
62-510 Konin
tel. (063) 245 84 41
7. Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie
Oratorium
Św. Dominika Savio
ul. Fikusowa 10
62-510 Konin
tel. 602 388 174
8. Świetlica Środowiskowa Polskie
Towarzystwo
Walki
z Kalectwem
ul. Szeroka 8
62-510 Konin
tel. (063) 242 88 90


strzałka do góry