ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > RejestryRejestry prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

1. Rejestr skarg i wniosków

 

2. Rejestr wydanych upoważnień

 

3. Rejestr udzielonych zamówień publicznych

 

4. Rejestr ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

 

5. Rejestr otrzymywanych ofert

 

6. Rejestr klauzul społecznych

 

7. Rejestr umów zawieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie


strzałka do góry