ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Zarządzenia, Ogłoszenia Dyrektora MOPR w KoninieZarządzenie Nr 04/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 24.02.2021r.

w sprawie zmiany funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 02/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 16.02.2021r.

w sprawie zmiany funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 29.12.2020r.

w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów do mieszkań chronionych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: "Dostawa środków ochrony osobistej"

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa środków ochrony osobistej” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”.

Szczegóły w załącznikach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze dostawcy na realizację zamówienia: "Dostawa sprzętu komputerowego"

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”.

Szczegóły w załącznikach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 28.01.2020r.

w sprawie określenia celów i zadań oraz analizy ryzyka w odniesieniu do wyznaczonych celów i zadań na 2020 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 10.01.2019r.

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia monitoringu Strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 – 2025 i opracowania raportu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 07.12.2017r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 16.04.2020r.

w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 16 kwietnia 2020 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 26.03.2020r.

w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 26 marca 2020 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 14.01.2020r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Mieście Konin


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 28.11.2019r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 12.12.2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Mieście Konin w 2019 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu z Poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 20.03.2019r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu ‘Zajęcia Klubowe w WTZ’ dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej na terenie Miasta Konina.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 12.12.2018r.

w sprawie: określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Mieście Konin w 2019 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 11.06.2018r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu dotyczącego polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 09.01.2018r.

w sprawie: określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Mieście Konin.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 15.09.2016r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkań chronionych w Koninie przy ul. Dworcowej 7


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera projektu

Informacja o wynikach ogłoszonego w dniu 01.02.2016 r. otwartego naboru na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. W wyniku przeprowadzonego naboru do opracowania koncepcji i realizacji projektu wybrany został partner: Stowarzyszenie ‘Prom’ w Koninie.


Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

O otwartym naborze na partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji i wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 13.08.2014r.

w sprawie powołania komisji kwalifikującej kandydatów do mieszkania chronionego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 09/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 13.08.2014r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkań chronionych w Koninie przy ul. Dworcowej 7


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 08/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 18.06.2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 06/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 22.04.2014r.

w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie dnia wolnego w zamian za 3 maja 2014 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 05/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 03.03.2014r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 04/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 15.01.2014r.

w sprawie określenia celów i zadań oraz analizy ryzyka w odniesieniu do wyznaczonych celów i zadań na 2014 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 03/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 07.01.2014r.

w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 16.12.2013r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 15.10.2013r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 17.07.2013r.

w sprawie Zasad obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontaktach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 05.06.2013r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 06/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 04.03.2013r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 1/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 21.01.2010r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 21/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 17.11.2009r.


w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie dnia wolnego w zamian za 26 grudnia 2009r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 18/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 18.09.2009r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 17/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 15.07.2009r.w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie dnia wolnego w zamian za 15 sierpnia 2009r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie Nr 9/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 30.03.2009r.

w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego „Planu ochrony informacji niejawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry