ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > KomunikatUchwała Nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 - 2025

Załącznik: Treść Strategii (Strategia_deinstyt_pieczy_zastep_Konin_2019_2025.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry