ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Instytucje, podmioty współpracująceINSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE

 
Ośrodek Adopcyjno –Opiekuńczy
ul.Noskowskiego 1a
62 – 510 Konin
tel. (63) 242-34-71
e-mail: oaokonin@wp.pl
Dyrektor:
Urszula Szymańska-Biednik
Opis:
Placówka prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul.11 Listopada 19
62–510 Konin
tel. (0-63) 243-62-30
www.sdskonin.lm.pl

 

Kierownik:
Dagmara Szymańska-Góralska
Opis:
Typ placówki: dzienny ośrodek wsparcia typ A dla osób przewlekle psychicznie chorych. Ilość miejsc: 20. Przyznawanie świadczeń w formie skierowania do ośrodka wsparcia, jakim jest Dom, następuje na podstawie decyzji administracyjnej po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego wniosku, zaświadczenia lekarskiego od lekarza psychiatry oraz lekarza rodzinnego. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego decyzję wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
 

Schronisko i Noclegownia la Bezdomnych
ul.Nadrzeczna 56
62 – 500 Konin
tel. (63) 244-20-95

Kierownik:
Maria Kobielska
Opis:
Placówka prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż. Ilość miejsc: 41 noclegownia, 20 schronisko.


strzałka do góry