ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


BIP > Strona główna


Logo Instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Dyrektor
:

Małgorzata Rychlińska

Zastępca Dyrektora
:

Małgorzata Cieśluk

Ulica
:

Przyjaźni 5

Kod
:

62 - 510 Konin

Tel/Fax
:

( 63 ) 242 62 32

NIP
:

665-16-54-912

Nazwa banku
:

VeloBank SA

Nr rachunku
:

62 1560 0013 2015 2801 0186 0001

Godziny pracy
:

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

Kasa
ul. Przemysłowa 2
:


Osoba redagująca
:

Przemysław Kasprzyk

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
:
Klub Integracji Społecznej:
ul. Magnetytowa 7, 62-500 Konin, Tel: (063) 245-02-17, e-mail: kis@moprkonin.lm.pl


Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
:ul. Staszica 17
62-500 Konin

Tel: (063) 244-59-16
e-mail: pomagamy_sobie @moprkonin.lm.pl

ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 Dyrektora MOPR Konin z dn. 05.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z logo MOPR Konin
:

Klauzula informacyjna RODO
:
strzałka do góry