ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Zamówienia publiczne > Zapytania ofertoweAktualizacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualiacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku" w wyniku przeprowadzonego wyboru oferenta w trybie zapytania ofertowego z dnia 20.02.2024 nr sprawy DPS.26.8.2024:


-sprostowanie omyłki: uzupełniono brakujący wpis kwoty z oferty zlożonej przez Firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Polaris", ul. Żołnierska 20 a, 62-800 Kalisz.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę w 2024 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę w 2024 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę produktów zwierzęcych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę w 2024 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę ryb i mrożonek.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę w 2024 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę produktów mleczarskich.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty w roku 2024.

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę warzyw, owoców i jajek.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę pieczywa.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu.

Załącznik: Umowa (WZÓR UMOWY-ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych oraz produktów głęboko mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia; „Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych oraz produktów głęboko mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu.

Załącznik: Umowa (WZÓR UMOWY-ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2024

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2024”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu.

Załącznik: Umowa (WZÓR UMOWY-ZAŁACZNIK NR 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawa warzyw, owoców i jaj do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku.

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa warzyw, owoców i jaj do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu.

Załącznik: Umowa (WZÓR UMOWY-ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku.

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu.

Załącznik: Umowa (WZÓR UMOWY-ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawę nabiału i produktów mleczarskich do DPS w Gościeradowie w roku 2024


Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa nabiału i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2024 roku”. 
 
Dokumentacja Zapytania w załączeniu.

Załącznik: Umowa (WZÓR UMOWY-ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023r."
Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup i dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup i dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych oraz produktów dłęboko mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup i dostawa warzyw, owoców i jaj do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023r."
Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup i dostawa nabiału i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023r."


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi na zadane pytania dot. zapytania ofertowego na „Zakup i dostawa nabiału i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”. 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Zakup różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”.

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu. 

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe na dostawę różnych art. spoż..pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2023 ”

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2023 ”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”.

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych oraz produktów głęboko mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia; „Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych oraz produktów głęboko mrożonych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Zakup i dostawa warzyw, owoców i jaj do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”.

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa warzyw, owoców i jaj do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”.

 

Pełna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakup i dostawę nabiału i produktów mleczarskich do DPS w Gościeradowie w roku 2023”


Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa nabiału i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2023 roku”. 
 
Dokumentacja Zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze uaktualnione

Zapytanie ofertowe
na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
dla inwestycji polegającej na dostosowanie budynku Pałacu Domu Pomocu Społecznej w Gościeradowie
do przepisów  pożarowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe
na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
dla inwestycji polegającej na dostosowanie budynku Pałacu Domu Pomocu Społecznej w Gościeradowie
do przepisów  pożarowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór oferty

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych

dla DPS Gościeradów".Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór oferty

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zakup i dostawę produktów mleczarskich

dla DPS Gościeradów".

Załącznik: Wybór oferty (Zawiadomienie o wyborze produktów mleczarskich.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe przeprowadzone w dniu 15.02.2022 roku , nr sprawy DPS.26.9.2022.

 

Dokument w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego w dniu 15.02.2022 roku, nr sprawy DPS.26.8.2022

 

Dokument w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaktualizowany formularz ofertowy

Zaktualizowany formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NA ZAKUP I DOSTAWĘ RÓŻNYCH ART. SPOŻYWCZYCH W DPS GOŚCIERADÓW W ROKU 2022.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące

ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NA ZAKUP I DOSTAWĘ R,ÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO

DPS GOŚCIERADÓW W ROKU 2022 Z DNIA 17.02.2022 R.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego


Zapytanie ofertowe
na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
dla inwestycji polegającej na dostosowanie budynku Pałacu Domu Pomocu Społecznej w Gościeradowie
do przepisów  pożarowych 

Załącznik: Załącznik nr 1 (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_pfu.doc)
Załącznik: Załącznik nr 3 (Zał. nr 3_Pałac Gościeradów inwentaryzacja.zip)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy: DPS.26.11.2022                                                                                                                                                Gościeradów, dn. 18.02.2022

 

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 130 000 zł

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa produktów mleczarskich - grupa CPV 155   do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2022”

 

Dokumentacja w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Unieważnienie

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup i dostawę produktów mleczarskich - grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2022.

Unieważnienie w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pwarzyw„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę warzyw dla DPS Gościeradów.Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pieczywa„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pieczywa dla DPS Gościeradów.Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę jajek


„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę jajek dla DPS Gościeradów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

"Zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"

"Zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku" Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

 o wartości poniżej 130 000 zł.

 


Załącznik: Zapytanie (Zapytanie ofertowe na dostawę różnych art. spożywczych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

"Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"

 "Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"


 Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

 o wartości poniżej 130 000 zł.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

"Zakup i dostawa ryb, mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"

 "Zakup i dostawa ryb, mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

" Zakup i dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"

 "Zakup i dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"

 Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

 o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Załącznik: Zapytanie (Zapytanie ofertowe na prod. mleczarskie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

" Zakup i dostawa warzyw, owoców do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"

 Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

 o wartości poniżej 130 000 zł.

 " Zakup i dostawa warzyw, owoców  do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2022 roku"

 

Załącznik: Oferta (Zapytanie ofertowe na warzywa..pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

" Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2022"

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 o wartości poniżej 130 000 zł.

Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2022. 

Załącznik: Oferta (Zapytanie ofertowe na pieczywo..pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

" Zakup i dostawa jajek do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2022"

 

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

 


Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa jajek  do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2022"

Załącznik: Oferta (Zaytanie ofertowe na jajka..pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawę wyposażenia i środków ochrony osobistej

Załącznik: wybór oferty (espace.confort45@orange.fr_20210609_082036.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert wyposażenie i środki ochrony osobistej

Dostawa wyposażenia i środków ochrony osobistej wykorzystywanych w codziennej pracy.
Wersja edytowalna formularza ofertowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia i środków ochrony osobistej.


Dostawa wyposażenia i środków ochrony osobistej wykorzystywanych w codziennej pracy.
Wersja edytowalna formularza ofertowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia i środków ochrony osobistej.

Dostawa wyposażenia i środków ochrony osobistej wykorzystywanych w codziennej pracy.

Załącznik: Zapytanie (Zapytanie ofertowe.pdf)
Załącznik: Umowa (Umowa.pdf)
Załącznik: Opis (Zalacznik nr 2-Szczegolowy_opis_.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór oferty: dotyczy zapytania ofertowego nr DPS-3601-9-135/2021

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków odkażających i dezynfekujących wykorzystanych w codziennej pracy personelu z mieszkańcami Domu pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” .

Protokół z wyboru w załączeniu. 

Załącznik: wybór oferty (Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy zapytania ofertowego nr DPS-3601-9-135/2021

Protokół z otwarcia ofert 

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków odkażających i dezynfekujących wykorzystanych w codziennej pracy personelu z mieszkańcami Domu pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” .

Protokół w załączeniu. 

Załącznik: protokół (Protokół z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy zapytania ofertowego nr DPS-3601-9-135/2021

Wyjeśnienia do zapytań złożonych w postępowaniu.

Załącznik: odpowiedź (espace.confort45@orange.fr_20210326_113813.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy zapytania ofertowego nr DPS-3601-9-135/2021

Wyjeśnienia do zapytań złożonych w postępowaniu.

Załącznik: odpowiedź (espace.confort45@orange.fr_20210324_124514.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy zapytania ofertowego nr DPS-3601-9-135/2021

Wyjeśnienia do zapytań złożonych w postępowaniu.

Załącznik: skan (espace.confort45@orange.fr_20210323_120530.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-9-135/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej, środków odkażających i środków dezynfekujących wykorzystanych w codziennej pracy personelu  z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki I edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 

 

Załącznik: wzór umowy (Załącznik nr 3- Umowa wzór.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mięsa

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych  - grupa CPV 151 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Załącznik: mięso (espace.confort45@orange.fr_20210303_075902.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę różnych produktów spożywczych

 „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę różnych produktów spożywczych  - grupy CPV 158; 156; 154; 153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Załącznik: różne art. (espace.confort45@orange.fr_20210301_123604.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę ryb

 „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych  - grupa CPV 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Załącznik: ryby (espace.confort45@orange.fr_20210301_123552.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę jajek„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę jajek  - grupa CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"


Załącznik: jajka (espace.confort45@orange.fr_20210301_075044.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę warzyw, owoców


„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę warzyw, owoców  - grupa CPV 032 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pieczywa

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę pieczywa  - grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Załącznik: Pieczywo (espace.confort45@orange.fr_20210226_120709.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę produktów mleczarskich

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę produktów mleczarskich  - grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Załącznik: Nabiał (espace.confort45@orange.fr_20210226_120651.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-7/102/2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usłufgi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa róznych produktów spozywczych z grupy CPV -158, CPV -156, CPV -154, CPV-153  do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2021 roku."
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 

Załącznik: pełna dokumentacja (Zapytanie ofertowe na zakup różnych art. spoż. CPV 158.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-6/101/2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usłufgi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa warzyw, owoców z grupy CPV - 032 oraz warzyw przetworzonych ( kiszonki) z grupy CPV -153  do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2021 roku"
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 

Załącznik: pełna dokumentacja (Zapytanie ofertowe na zakup warzyw i kiszonek CPV 032, CPV 153.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-5/100/2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usłufgi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa jajek z grupy CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-4/99/2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usłufgi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa pieczywa - grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w 2021 roku"
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-3/98/2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usłufgi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa produktów mleczarskich - grupa 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w roku 2021"
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-2/97/2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usłufgi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych z grupy CPV 152 oraz mrożonek z grupy CPV 153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 

Załącznik: pełna dokumentacja (Zapytanie oferowe na zakup ryb i mrożonek CPV 152, CPV 153.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe - nr sprawy: DPS-3601-1/96/2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usłufgi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
 " Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV-151 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (espace.confort45@orange.fr_20201106_095335.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rozeznanie rynku na dostawę środków ochrony osobistej z NFZ

Rozeznanie rynku na dostawę środków ochrony osobistej z NFZ


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (espace.confort45@orange.fr_20200929_094409.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na dostawę sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Protokół z otwarcia ofert na dostawę sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Załącznik: Protokół (espace.confort45@orange.fr_20200925_142050.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Dostawa sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej."

 

Załącznik: Zapytanie (Zapytanie ofertowe.pdf)
Załącznik: Formylarz (Formularz ofertowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Załącznik: unieważnienie (espace.confort45@orange.fr_20200916_142632.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (espace.confort45@orange.fr_20200916_142618.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na dostawę sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Załącznik: protokół (espace.confort45@orange.fr_20200916_072639.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe Dostawa srzętu dla Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie

Zapytanie ofertowe:Dostawa srzętu dla Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej."

Załącznik: Zapytanie (Zapytanie ofertowe.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Zalacznik_nr_2-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę art. spożywczych

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę art. spożywczych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę owoce i warzywa

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę owoce i warzywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mrożonek

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mmrożonek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mrożonek

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mmrożonek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kiszonek

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kiszonek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę jajek

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę jajek

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pieczywa

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pieczywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę produktów mleczarskich

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę produktów mleczarskich


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę ryb

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę ryb


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mięsa

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mięsa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę art. spożywczych

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę art. spożywczych


Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę mleczarskich

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę mleczarskich


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę pieczywa

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę pieczywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę kiszonek

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę kiszonek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę mrożonek

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę mrożonek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę ryb

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę ryb


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę mięsa

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę mięsa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę warzyw owoców

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę warzyw owoców


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę jajek

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę jajek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Oferta na zakup mięsa

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mięsa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów różnych

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów różnych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mrożonek

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mrożonek

Załącznik: mrożonki (Oferta na zakup mrożonek.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup warzyw

Zapytanie ofertowe na zakup warzyw

Załącznik: zakup warzyw (Oferta na zakup i dostawę warzyw.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieczywa

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pieczywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nabiału

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa nabiału


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kiszonek

Zakup i dostawa kiszonek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ryb

Zapytanie ofertowe na ryby


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie oferowe na zakup i dostawę jajek

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę jajek


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 158

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 158.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 032

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 032.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV - 152

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 152 .pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV - 031

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty grupa CPV 031.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV - 153

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 153.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 158

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyporze nakorzystniejszej oferty grupa CPV 158.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 155

 

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej ofert grupa CPV 155.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupa CPV 151

Załącznik: Zawiadomienie (Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty grupa CPV 151.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na produkty z grupy CPV - 151

Protokół z otwarcia ofert na produkty z grupy CPV - 151


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na produkty mleczarskie grupa CPV - 155

Protokół z otwarcia ofert na produkty mleczarskie grupa CPV - 155


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na różne produkty spożywcze grupa CPV - 158

Protokół z otwarcia ofert na różne produkty spożywcze grupa CPV - 158


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert owoce i warzywa grupa CPV - 153

Protokół z otwarcia ofert owoce i warzywa grupa CPV - 153


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert z grupy CPV - 152

Protokół z otwarcia ofert z grupy CPV - 152


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę warzyw owoców z grupy CPV - 032

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę warzyw owoców z grupy CPV - 032


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup i dostawa produktów zwierzęcych , mięsa z grupy CPV - 151

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup i dostawa produktów zwierzęcych , mięsa z grupy CPV - 151


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup i dostawę jajek"

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup i dostawę jajek"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert na dostawę pieczywa

Protokół z otwarcia ofert na dostawę pieczywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-41/2019

Zakup i dostawa produktów spożywczych z grupy CPV 158, CPV 156, CPV 154, CPV 153


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-40/2019

Zakup i dostawa produktów mleczarskich grupa CPV 155


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-39/2019

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-39/2019 Zakup i dostawa produktów z grupy PCV-032


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-38/2019

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-38/2019 Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych z grupy CPV - 152


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-36-01-1-37/2019 dostawa i zakup produktów z grupy CPV - 153

Zapytanie ofertowe nr DPS-36-01-1-37/2019 dostawa i zakup produktów z grupy CPV - 153


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-34/2019

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie przedstawia Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-34/2019 "Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV - 151

Załącznik: Umowa (Załącznik nr 2 umowa.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-35/2019 Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-35/2019 Zakup i dostawa jajek z grupyCPV 031

Domo Pomocy Społecznej w Gościeradowie przedstawia Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-1-35/2019 Zakup i dostawa jajek z grupyCPV 031


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-36-01-1-33/2019 "zakup i dostawa pieczywa - grupa CPV 158

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie przedstawia Zapytanie ofertowe nr DPS-36-01-1-33/2019 "zakup i dostawa pieczywa - grupa CPV 158 załączniki poniżej

Załącznik: Umowa (załącznik nr 2 umowa.pdf)
Załącznik: Formularz (załącznik nr 1.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dot. zapytania ofertowego z dnia 12.12.2018r. nr DPS-3601-10-2-536/18

W załączeniu Protokół z otwarcia ofert na sukcesywny zakup paliwa płynnego (oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS oraz zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-10-2-536/2018

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego (oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej.
Pełny tekst zapytanie ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr DPS-3601-10-422/2018

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr DPS-3601-10-422/2018.
W załączeniu informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego oraz notatka z otwarcia ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-10-4222018

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów 

o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-10-4222018

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów 

o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-10-4222018

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów 

o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-10-4222018

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów 

o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-10-4222018

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów 

o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-10-4222018

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów 

o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokoły z otwarcia ofert

Protokoły z otwarcia ofert na  "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołów w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego


W ogłoszeniu z dnia 29 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana poz. 59 w tabeli formularza ofertowego na zakup art. spożywczych różnych.
 
Formularz ofertowy po zmianie w załączeniu 
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Gościeradów 2018-01-29
 
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
 
Przedmiot zamówienia: "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna treść zamówienia  oraz niezbędna dokumentacja w zalączeniu.
 

Załącznik: jajka (jajka.pdf)
Załącznik: pieczywo (pieczywo CPV 158.pdf)
Załącznik: ryby (ryby CPV 152.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu pełny dokument


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

W załączeniu protokół z otwarcia ofert na sukcesywny zakup paliwa ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro
 
Pełna treść dokumentu oraz niezbędne załączniki w załączeniu.
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Notatka słuzbowa z otwarcia ofert


Notatka służbowa


z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania:

"Sukcesywny zakup paliwa płynnego (oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Gościeradowie

 

 Pełna treść notatki w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe nr DPS-3601-12-411/2017

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów 

o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania w załączeniu. 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę produktów  mleczarskich z grupy -CPV 155

do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Pełna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup i dostawę produktów mleczarskich- grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej".

 Pełna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro
 
Przedmiot zamówienia: "Zakup i dostawa produktów mleczarskich - grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna treść dokumentu i załączniki w załączeniu. 
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę jajek - grupa CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" 

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych - grupa CPV 156 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych z grupy CPV - 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę owoców, warzyw i podobnych produktów z grupy CPV- 153 do Domu Pomocy Społecznej w Goscieradowie" 

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na "Zakup i dostawę warzyw, owoców z grupy CPV - 032 do Domu Pomocy Społecznej w Goscieradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV - 151 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę różnych produktów spożywczych z grupy CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę pieczywa- grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na "Zakup i dostawę produktów mleczarskich - grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na "Zakup i dostawę oleju i tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego - grupa CPV 154 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓL

z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę różnych produktów spożywczych z grupy CPV- 158 do Domu Pomocy Społeczznej w Gościeradowie".

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

 z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę pieczywa- grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert na
"Zakup i dostawę produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych- grupa CPV -156 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu 

Załącznik: protokół otwarcia ofert (Zakup i dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych - grupa CPV 156.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę  produktów mleczarskich - grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę oleju zwierzęcego lub roślinnego - grupa CPV 154 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę owoców, warzyw i  podobnych produktów z grupy CPV - 153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych z grupy CPV - 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych z grupy CPV-151 dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" 

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 

Załącznik: protokół otwarcia ofert (Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV - 151.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert na

"Zakup  i dostawę warzyw, owoców, z grupy CPV-032 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

 z otwarcia ofert na

"Zakup i dostawę jajek- grupa CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej  w Gościeradowie"

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu. 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro
 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiot zamówienia:
"Zakup i dostawa różnych produktów spozywczych z grupy CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie". 
 
Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu. 
 
 

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zakup i dostawa różnych produktów spożywczych z grupy CPV 158.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów mleczarskich - grupa 155

W załączeniu pełna treść odpowiedzi na pytanie dotyczące postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów mleczarskich - grupa 155.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę owoców, warzyw i podobnych produktów z grupy CPV -153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS w Gościeradowie
o wartości poniżej 30 000 Euro
 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożęnia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiot zamówienia:
" Zakup i dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów z grupy  CPV -153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna treść zapytania i niezbędna dokumentacja w załączeniu 

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zakup i dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów z grupy CPV - 153.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych - grupa CPV 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro
 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiot zamówienia:
 "Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych - grupa CPV 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu 
 

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych z grupy CPV - 152.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych- grupa CPV 151 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości ponieżej 30 000 Euro 
 
Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień na dostawy/usługi/roboty budowalne zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia:
"Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV - 151 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".
 
Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu 

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV - 151.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobi- grupa CPV 156 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowalne zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi ii produktów skrobiowych - grupa CPV 156 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" .

 

 Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu

 

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zakup i dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych - grupa CPV 156.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia ofert cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

"Zakup  i dostawa warzyw, owoców z grupy CPV - 032 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę produktów mleczarskich- grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro

 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy /usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa produktów mleczarskich - grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" 

 

Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu 

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zakup i dostawa produktów mleczarskich - grupa CPV 155.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę pieczywa - grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro
 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiot zamówienia:
"Zakup i dostawa pieczywa - grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
 
Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę oleju zwierzęcego lub roślinnego- grupa CPV 154 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro 

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa oleju zwierzęcego lub roślinnego - grupa CPV 154 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" 

W załączeniu pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja 

Załącznik: zapytanie ofertowe (Zakup i dostawa oleju zwierzęcego lub roślinnego - grupa CPV 154.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na

Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości poniżej 30 000 Euro
 
 Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia:
"Zakup i dostawa jajek z grupy CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie". 
 
Pełna treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu. 
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm) zgodnie z art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. W prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa - wartość zamówienia nie przekracza 30 000, 00 euro.
 
Pełan treść ogłoszenia w załączeniu. 
Zamawiający w kolejnych komunikatach przedstawi zapytania ofertowe dotyczące różnego asortymentu artykułów spożywczych z przedmiotu zamówienia. 

Załącznik: ogłoszenie (Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy społecznej w Gościeradowie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy DPS-3601-2-915/2016                                                                                                                                                                                                                                    Gościeradów dn. 06.12.2016

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania i niezbędna dokumentacja w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Unieważnienie Zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego nr DPS-3601-1-888/2016 z dnia 21.11.2016 roku
na sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego)
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gościeradowie 
 
Pełna treść informacji w załączniku 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Nr sprawy DPS-3601-1-888/2016                                                                                                                                                                                                                                       Gościeradów dn. 21.11.2016

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa (jajka) z grupy CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowych z grupy CPV 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa warzyw i owoców z grupy CPV 032 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV 151 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów z grupy CPV 153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa różnych produktów spożywczych z grupy CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa oleju i tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego-grupa CPV 154 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych- grupa CPV 156 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa produktów mleczarskich -grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowi"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Zakup i dostawa pieczywa- grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych z grupy CPV 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów z grupy CPV -153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa produktów mleczarskich- grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupy CPV 151 do Domu Pomocy Społecznej".

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa pieczywa- grupa CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie.

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa warzyw i owoców z grupy CPV 032 do Domu Pomocy Społecznej

w Gościeradowie". 

Pełna treść protokołu w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup  i dostawa różnych produktów spożywczych z grupy CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa oleju i tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego - grupa CPV 154 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa produktów rolnictwa o ogrodnictwa (jajka)- grupa CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

"Zakup i dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produków skrobiowych- grupa CPV156 do Domu Pomocy Społecznej".

Pełna treść protokółu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa pieczywa z grupy CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść ogłoszenia w załączniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa produktów przemiału ziarna, skrobii, i produktów skrobiowych-grupa CPV 156 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa ryb przetworzonych i konswerwowych z grupy CPV 152 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa warzyw, owoców i podobnych produktów z grupy CPV 153 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa warzyw i owoców z grupy CPV 032 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych z grupu CPV 151 do Domu Pomozy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa różnych produktów spożywczych z grupu CPV 158 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa oleju i tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego- grupa CPV 154 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa produktów mleczarskich- grupa CPV 155 do Domu Pomocy Społecznej"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o udzielnie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa (jajka)- grupa CPV 031 do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie."

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na  sukcesywny zakup paliwa plynnego (oleju napędowego)

dla  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Unieważnienie Zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego nr DPS-3601-946/2015 z dnia 23.11.2015 roku

Pełna treść Informacji w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego)

Gościeradów  dn. 23.11.2015 rok.
Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamowienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości pooniżej 30 000 Euro 
 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy /usługi zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Pełna treść dokumentu oraz niezbędne załączniki w załączeniu 

Załącznik: zał. nr 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków w udziału w postępowaniu.doc)
Załącznik: zał. nr 4 (Oświadczenie o posiadaniu koncesji.doc)
Załącznik: zał. nr 5 (Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)
Załącznik: zał. nr 6 (Oswiadczenie o jakości paliwa.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Gościeradów 2015-04-21
 
PROTOKÓŁ
z otwarcia ofert na sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie 
 
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy DPS-3601-341/2015                                                      Gościeradów dn. 13.04.2015

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełna treść Zapytania oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Informacja  o unieważnieniu zapytania ofertowego nr DPS-3601-279/2015 z dnia 18.03.2015r.

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy DPS-3601-279/2015                                                                                                                                                  Gościeradów dn. 18.03.2015

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 30 000 Euro

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełna treść dokumentu oraz niezbędne załączniki poniżej

Załącznik: zał. nr 1 (Formularz ofertowy- zał. nr 1.doc)
Załącznik: zał. nr 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków w udziału w postępowaniu- zał. nr 3.doc)
Załącznik: zał. nr 4 (Oświadczenie o posiadaniu koncesji- zał. nr 4.doc)
Załącznik: zał. nr 5 (Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia- nr 5.doc)
Załącznik: zał. nr 6 (Oswiadczenie o jakości paliwa- zał. nr 6.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                      Przedmiot zamówienia

    "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".
 
Pełna treść poszczególnych zawiadomień o wyborze najkorzystniejszych ofert na żywność w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokoły z otwarcia ofert

Protokoły z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów
Przedmiot zamówienia

    "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".
Pełna treść poszczególnych protokołów na żywność w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

Udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie jest
realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zgodnie z art. 4 pkt.8
tejże ustawy. W prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawawartość
zamówienia nie przekracza 30 000 euro.
Przedmiot zamówienia::
,Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".
Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe
Data zamieszczenia: 30.01.2015 r.
Ogłoszenie dotyczy : Dostaw
 
Pełna treść dokumentu oraz poszczególne zapytania na żywność w załączniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKOŁY Z OTWARCIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Protokoły z otwarcia i wyboru oferty na realizacje zadania:  Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt. „Zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców DPS” dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej  w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych  w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - w DPS w Gościeradowie”.

W załączeniu pełna treść protokołów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 5.XII.2014 roku

Zapytanie ofertowe

           Dla zadania:  Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt. „Zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców DPS” dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej  w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych  w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - w DPS w Gościeradowie”.

Pełna treść zapytania oraz pozostała dokumentacja w załaczeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokoły z otwarcia i rozstrzygnięcia ofert

W załączniu pełna treść protokołów z otwarcia i rozstrzygnięcia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania: "Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt. Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS z uwzględnieniem diagnozy".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 2014-11-07
Znak sprawy: DPS-3601-1060/2014
 
 

Zapytanie ofertowe

                       Dla zadania:  Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt. „Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS z uwzględnieniem diagnozy” dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
 w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych
w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - w DPS w Gościeradowie”.
 
 
Treść całego dokumentu oraz pozostała  dokumentacja w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z otwarcia i rozstrzygniecia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania: Przeprowadzenie szkoleń z Arteterapii w stopniu zaawansowanym dla personelu DPS w Gościeradowie.

Pełna treść dokumentu w załączeniu 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2014 roku

Gościeradów, 2014.08.29

 

 

Znak sprawy: …DPS-3601-..807../2014.

 

Zapytanie ofertowe

           Dla zadania:  Przeprowadzenie szkoleń z Arteterapii w stopniu zaawansowanym dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -  w DPS w Gościeradowie”.

Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze

w związku z zapytaniem ofertowym o wartości poniżej 30 000 Euro

na zakup sprzętu rehablitacyjnego w postaci rowerków trójkołowych dla osób niepelnosprawnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Pełna treść zapytania i dokumentacja w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów o wartości poniżej 30 000 Euro

na zakup sprzętu rehablitacyjnego w postaci rowerków trójkołowych dla osób niepelnosprawnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Pełna treść zapytania i dokumentacja w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30 000 euro na "Dostawę pieluchomajtek dla wychowankow Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołu w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na "Dostawę pieluchomajtek dla wychowanków DPS w Gościeradowie".

Pełna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30 000 euro na "Zakup sprzętu komputerowego oraz utworzenie nowej strony internetowej dla projektu: "Modernizacja i adaptacja łazienek w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę leków o wartosci poniżej 30 000 euro.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz utworzenie nowej strony internetowej" dla projeku "Modernizacja i adaptacja łazienek w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego w Domu Pomocy Spolecznej o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa pieluchomajtek dla wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie."

Pełna treść zamówienia i dokumentacja w załączeniu:

Załącznik: Wzór umowy (Załącznik Nr 2 wzór umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

 

Znak sprawy:   DPS-3601-513/2014

 

Dla zadania: zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz utworzenie nowej strony internetowej dla projektu pn. „ Modernizacja i adaptacja łazienek w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna, działanie 8.4 Pomoc społeczna.

Pełna treść ogłoszenia i dokumentacja w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofetowe dla zadania przeprowadzenie szkolenia "Animator Osób Niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" realizowanego w ramach projektu:

„Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie" w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo -wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -w DPS
w Gościeradowie".

 

Pełna treść zapytania i dokumentacja w załączeniu:

Załącznik: Wzór umowy (zał. nr 5 do zapyt. ofert.animacja- wzor umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup leków dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" złożonych w zapytaniu ofertowym o wartości poniżej 30 000 euro

Pełna treść dokumentu w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedzi na zadane pytania

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia  na "Dostawę leków dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie".

Pełna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE

Zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o wartości poniżej 30 000 euro ( na podstawie: art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Przedmiot zamówienia:

Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie ”.

Pełna treść ogłoszenia i specyfikacja w załączeniu:

Załącznik: Specyfikacja (SIWZ zapytanie cenowe leki na 2014.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Dla zadania: Przeprowadzenie szkolenia „Animator Osób Niepełnosprawnych" dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo -wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -w DPS w Gościeradowie".
Pełna treść zapytania i dokumentacja w załączeniu:

Załącznik: Wzór umowy (zał. nr 5 do zapyt. ofert.animacja- wzor umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych o wartości poniżej 14 000 euro.

 Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z otwarcia ofert na "Zakup i dostawę artykułów spożywczych" do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Pełna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty w zwiazku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy”.

Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy”.
Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia ofert na zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń z komunikacji osób niepełnosprawnych dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pełna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń z komunikacji osób niepełnosprawnych dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pełna treść z załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe przeprowadzenie szkoleń z komunikacji osób niepełnosprawnych  dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pełna treść z załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z otwarcia ofert na zapytanie ofertowe przeprowadzenie szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pełna treść z załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro

                                                                                                Gościeradów 2014.03.07

 

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIE

 Udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o wartości poniżej 14 000 euro ( na podstawie: art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).


Przedmiot zamówienia: :

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie”.

                                                               Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe

Data zamieszczenia: 07.03.2014r.

Ogłoszenie dotyczy : Dostaw

 1. Nazwa  i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej  w Gościeradowie

ul. Folwark 20  23-275 Gościeradów

2.  Tryb zamówienia:

Udzielnie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego/zapytania ofertowego. 

 

Pełna treść dokumentu w załączeniu:

Załącznik: 031 jajka (031 jajka 2014 r.[1].doc)
Załącznik: 152 ryby (152 ryby 2014.[1].doc)
Załącznik: 153 soki (153 poz. art. spożywcze - sloki 2014 r.[1] - .doc)
Załącznik: 156 mąka (156 poz. art. spożywcze - mąka 2014 r.[1].doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania: Przeprowadzenie kursu specjalistycznego w zakresie szczepień ochronnych oraz w zakresie wykonywania interpretacji zapisu EKG z dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pelna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania: Przeprowadzenie szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pelna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania: Przeprowadzenie szkoleń z komunikacji osób niepełnosprawnych dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pelna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania: Przeprowadzenie szkoleń z arteterapii dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pelna treść dokumentu w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gościeradów, 2014-03-04
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR DPS-3601-235/2014
 
DLA ZADANIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z KOMUNIKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA PRACOWNIKÓW DPS W GOŚCIERADOWIE
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia ofert na zapytanie ofertowe dla zadania: Przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników DPS w Gościeradowie.

Pełna treść dokumentu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Gościeradów, 2014-03-03
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zadania: przeprowadzenie szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych
dla pracowników DPS
 
Pełna dokumentacja w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Gościeradów 2014-03-03
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zadania: Przeprowadzenie szkoleń z komunikacji osób niepełnosprawnych
dla pracowników DPS
 
 
Pełna dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UNIEWAŻNIENIE

Informacja o unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.02.2014 r., znak sprawy DPS-3601-132/2014

dotyczącego wyboru Wykonawcy szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UNIEWAŻNIENIE

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 17.02.2014 r., znak sprawy DPS-3601-133/2014 dotyczącego wyboru Wykonawcy kursu specjalistycznego w zakresie szczepień ochronnych oraz w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Pełna treść dokumentu w załączeniu

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UNIEWAŻNIENIE

Informacja o unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.02.2014 r., znak sprawy DPS-3601-130/2014

dotyczącego wyboru Wykonawcy szkoleń z komunikacji osób niepełnosprawnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 17.02.2014 r. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Arteterapii dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w związku z przeprowadzonym zapytanie ofertowym z dnia 17.02.2014 r. na przeprowadzenie kursu

z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Pełna treść dokument w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Gościeradów 2014.02.17
 
Znak sprawy: DPS-3601-133/2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dla zadania: przeprowadzenie kursu specjalistycznego w zakresie Szczepień ochronnych oraz w zakresie Wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 
Pełna treść dokumentu oraz pozostała dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Gościeradów, 2014.02.17
Znak sprawy: DPS-3601-132/2014
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dla zadania: przeprowadzenie szkoleń terapeutyczno-opiekuńczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 
Pełna treść dokumentu oraz pozostała dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Gościeradów, 2014.02.17
Znak sprawy: DPS-3601-131/2014
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dla zadania: przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 
Pełna treść dokumentu oraz pozostała dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Gościeradów 2014.02.17
Znak sprawy: DPS-3601-130/2014
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dla zadania: przeprowadzenie szkoleń z komunikacji osób niepełnosprawnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 
Pełna treść zapytania oraz pozostała dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe

Gościeradów 2014.02.17
Znak sprawy: DPS-3601-129/2014
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dla zadania: przeprowadzenie szkoleń z Arteterapii dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 
Pełna treść dokumentu oraz pozostała dokumentacja w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry