ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatZapytanie ofertowe

Zapytanie ofetowe dla zadania przeprowadzenie szkolenia "Animator Osób Niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" realizowanego w ramach projektu:

„Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie" w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo -wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -w DPS
w Gościeradowie".

 

Pełna treść zapytania i dokumentacja w załączeniu:

Załącznik: Wzór umowy (zał. nr 5 do zapyt. ofert.animacja- wzor umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry