ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Składnica Akt



Składnica Akt i zasady udostępniania

Dokumenty dotyczące mieszkańców DPS, pracowników DPS oraz uczestników i pracowników WTZ przy DPS są archiwizowane w Składnicy Akt Domu Pomocy Społecznej im.hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie.
Sposób i zasady udostępniania danych wg. Ustawy o ochronie danych osobowych.


strzałka do góry