ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Protokoły kontroliProtokół kontroli z Sądu Rejonowego w Kraśniku

Pan Tadeusz Sikora Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie Stosownie do par. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 roku, w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 23, poz. 128), przesyłamy protokół z przeprowadzonej w dniu 10 marca 2005 roku kontroli podległego Panu Domu Pomocy Społecznej, przez sędziego Sądu Rejonowego w Kraśniku . Podpisał: Z up. Prezesa Sądu Okręgowego Wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich, Sędzia Sądu Okręgowego

Załącznik: Protokół (Sąd rodzinny i nieletnich - protokół.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Lubelski Urząd Wojewódzki

Protokół kontroli z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrola problemowa z Urzędu Wojewódzkiego

Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie przeprowadzona została na podstawie art. 22 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. u. Nr 64, poz. 593, ze zm), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 wrzesnia 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. u. Nr 82, poz. 929, ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. u. Nr 61, poz. 543) oraz zarządzenia Nr 87 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie dotyczyła oceny:
- standardu usług bytowych świadczonych w Domu,
- stopnia realizacji programu naprawczego.

Protokół z kontroli w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół kontroli ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku

Protokół z kontroli Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry