ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Bilans jednostki budżetowej, inne dok. finansoweBilan jednostki budżetowej 2023

Bilans jednostki budżetowej 2023


W załączeniu następujące dokumenty:
- Bilans jednostki budżetowej,
- Informacja dodatkowa,
- Rachunek zysków i strat,
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.


 


Załącznik: Bilans (BILANS 2023.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans jednostki budżetowej 2022


Bilans jednostki budżetowej 2022

W załączeniu następujące dokumenty:
- Bilans jednostki budżetowej,
- Informacja dodatkowa,
- Rachunek zysków i strat,
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Załącznik: Bilans (Bilans.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans jednostki budżetowej 2021

Bilans jednostki budżetowej 2021

W załączeniu następujące dokumenty:
- Bilans jednostki budżetowej,
- Informacja dodatkowa,
- Rachunek zysków i strat,
- Załącznik do informacji dodatkowej,
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2020 rok

Zestawienie zmian 

Załącznik: Zestawienie (ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020 ROK.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie funduszy za 2020 r.

Zestawienie funduszy 2020 r.

Załącznik: Zestawienie (ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020 ROK SCAN.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Załącznik do informacji dodatkowej

Załącznik do informacji dodatkowej

Załącznik: załącznik (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020 ROK.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 

Załącznik: załącznik (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020 ROK SCAN.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Rachunek zysków i strat

Załącznik: rachunek (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2020 ROK.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

rachunek zysków i strat 2020 rok.

Załącznik: zyski istraty (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2020 ROK SCAN.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dodatkowa skan 2020 r.

Skan inforamacj

Załącznik: skan (INFORMACJA DODATKOWA 2020 ROK SCAN.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dodatkowa 2020 rok

Inforamacja dodatkowa 2020 rok

Załącznik: info. (INFORMACJA DODATKOWA 2020 ROK.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans 2020 r0ok sKan

SKan bilansu za 2020 rok

Załącznik: Skan (BILANS 2020 ROK SCAN.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans za 2020 rok

Bilans 2020 rok 

Załącznik: Bilans (BILANS 2020 ROK.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Załącznik: informacja (INFORMACJA DODATKOWA.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Załącznik: rachunek zysków (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2019 rok

Zestawienie zmian w funduszu 2019 r

Załącznik: zestawienie (ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilan 2019

Bilans jednostki za rok 2019

Załącznik: bilans (BILANS.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans

Bilans


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załącznik: Zalacznik 1 (Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Załącznik: Zalacznik 2 (Rachunek zysków i strat.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry