ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Poradnik cyberbezpieczeństwaInformacja na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami


Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie przekazuje Państwu dostęp do informacji pozwalających na zrozumienie zagrożeń wynikających z cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

 

Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, poprzez cyberbezpieczeństwo należy rozumieć „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa i sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami uzyskają Państwo w załączonym „Poradniku Cyberbezpieczeństwa”.

Zachęcam Państwa do zapoznania z niniejszymi informacjami na temat cyberbezpieczeństwa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry