ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Zamówienia publiczne > Przetargi - archiwumOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 Gościeradów 2013-09-23

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej od kwot określnonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowień publicznych

na
"WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH
zawartych w komponencie II projektu "Modernizacja infrastruktury
i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich
obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
wdrażanego w ramach Programu KIK/55 " Poprawa jakości usług świadczonych
w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczach
 w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -

DLA PERSONELU DPS W GOŚCIERADOWIE "

 

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU W ZAŁĄCZENIU.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZŁOZONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PROTOKÓŁ

 Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy a dnia 29
stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
 
NA
"WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH" 
zawartych w komponencie II projektu "Modernizacja infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie" w ramach Obszaru  Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy- 
DLA PERSONELU DPS W GOŚCIERADOWIE
 
PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU W ZAŁĄCZENIU  

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA

DOTYCZY: Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  z dnia 20.08.2013 roku o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  na „wybór wykonawcy usług szkoleniowych” zawartych w komponencie ii projektu „modernizacja infrastruktury i podniesienia kwalifikacji personelu domu pomocy społecznej w Gościeradowie”  w ramach obszaru priorytetowego 4: rozwój społeczny i zasobów ludzkich obszaru tematycznego ochrona zdrowia szwajcarsko – polskiego programu współpracy wdrażanego w ramach  programu kik/55 „poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji szwajcarsko polskiego programu współpracy- dla personelu  DPS w Gościeradowie”.

PEŁNA INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 21-08-3013

 DPS- 3601-779/2013

 Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 14 000 Euro

 

 wykonanie tablicy informacyjnej i tabliczek informacyjnych

dla projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 21-08-2013

 

DPS- 3601-778/2013

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 14 000 Euro

 

zakup paneli do stymulacji sensorycznej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,

dla projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny  i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 21-08-2013

 DPS- 3601-777/2013

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 14 000 Euro

 

 zakup sprzętu do hipoterapii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,

 

dla projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny  i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 21.08.2013

DPS- 3601-773/2013

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 14 000 Euro

 

 zakup konia do hipoterapii wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego,

dla projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny  i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ

 Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 21-08-2013

 DPS- 3601-774/2013

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 14 000 Euro

 

 

 zakup sprzętu do muzykoterapii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,

 

dla projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

 PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

DPS-3601-775/2013                                                                                               

                                                                                        Gościeradów 21-08-2013

 

OGŁOSZENIE   

 Udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie  o wartości poniżej 14 000 euro.


1
. Przedmiot zamówienia :

Udział w  studiach podyplomowych dla personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie z zakresu arteterapii, socjoterapii, przygotowania pedagogicznego i zarządzania w służbie zdrowia.

PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBEDNE ZALĄCZNIKI PONIŻEJ 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 21-08-2013

 DPS- 3601-776/2013

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 14 000 Euro

 

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego,

 dla projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny  i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

DPS- 3602- 771/2013                                                             Gościeradów  20.08.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia  

                     29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych

NA

 „WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH

zawartych w komponencie II projektu „Modernizacja infrastruktury
 i podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie”
 w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach  Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy -

                                           DLA PERSONELU  DPS W GOŚCIERADOWIE”1.ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie:

Adres: ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów;

Tel.:+48 15 838-11-47, fax: +48 15 838-11-04,

e-mail: dpsg@wp.pl

NIP: 715-15-87-923 , REGON: 431172813.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ PEŁNA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ 

Załącznik: SIWZ (SIWZ Szkolenia .doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

     

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

NA

„WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”

Zawartych w projekcie „Modernizacja infrastruktury
i podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
 w Gościeradowie”  w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny
i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach  Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
 w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy”

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

PROTOKÓŁ

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na "Wybór wykonawcy usług szkoleniowych" zawartych w komponencie II projektu "Modernizacja infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społęcznej w Gościeradowie" w ramach Obszaru Priorytetowego $: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 "Poprawa jakości usłsug świadczonych w domach pomocy społecznej i placowkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji SzwajcarskoPolskiego Prpgramu Współpracy -Dla DPS w Gościeradowie"

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 p-kt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z tym, że na w/w postępowanie przetargowe nie wpłynęła żadna oferta przetarg unieważniam. 

Dyrektor DPS

 inż. Tadeusz Sikora 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

W załączeniu protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na "Wybór Generalnego wykonawcy do realizacji zadań inwestycyjnych" zawartych w projekcie " Modernizacja infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" w ramach Obszaru priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Wpółpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 " Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Wpółpracy".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

DPS- 3602-720/2013                                                            

 Gościeradów  26.07.2013

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia  

                     29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych

NA

„WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH

zawartych w komponencie II projektu „Modernizacja infrastruktury
 i podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie”
 w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach  Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy -

                           DLA DPS W GOŚCIERADOWIE”1.ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie:

Adres: ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów;

Tel.:+48 15 838-11-47, fax: +48 15 838-11-04,

e-mail: dpsg@wp.pl

NIP: 715-15-87-923 , REGON: 431172813.

PEŁNA OFERTA I DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZENIU

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ Szkolenia .doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gościeradów  25.07.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych

NA

„WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”

Zawartych w projekcie „Modernizacja infrastruktury
i podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
 w Gościeradowie”  w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny
i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach  Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych
 w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

 

Całość ogłoszenia w załączniku.

W załączeniu do ogłoszenia:

1. SIWZ

2. załączniki do SIWZ: Oferta oraz Wzór umowy z załącznikami.

 

 UWAGA: Z POWODU ZBYT DUŻYCH ROZMIARÓW ZAŁACZNIKÓW DOTYCZĄCYH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KAŻDEJ Z INWESTYCJI:

1. Dokumentacja projektowa - remont elewacji Pałacu, 

2. Dokumentacja projektowa- wymiana pokrycia dachowego na budynku Spichlerza,

3. Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenów zielonych - Ogród,

4. Dokumentacja projektowa - zakup i montaż kolektorów słonecznych

 DOKUMENTACJĘ UMIESZCZONO NA STRONIE DOMOWEJ JEDNOSTKI POD ADRESEM:

www.dpsgoscieradow.pl/przetargi.html

 

Załącznik: SIWZ (siwz na rob.bud.doc)
Załącznik: OFERTA (Oferta i załączniki do siwz.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry