ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

DPS- 3602-720/2013                                                            

 Gościeradów  26.07.2013

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia  

                     29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych

NA

„WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH

zawartych w komponencie II projektu „Modernizacja infrastruktury
 i podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie”
 w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach  Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy -

                           DLA DPS W GOŚCIERADOWIE”1.ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie:

Adres: ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów;

Tel.:+48 15 838-11-47, fax: +48 15 838-11-04,

e-mail: dpsg@wp.pl

NIP: 715-15-87-923 , REGON: 431172813.

PEŁNA OFERTA I DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZENIU

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ Szkolenia .doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry