ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > ProceduryWprowadzenie procedury przyjęcia i planu adaptacji nowego Mieszkańca

 

Zarządzenie nr 30/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w sprawie wprowadzenia procedury przyjęcia i planu adaptacji nowego Mieszkańca.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wprowadzenie procedur pełnienia dyżurów

 

 Zarządzenie nr 34/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia:

1. Procedury pełnienia dyżurów dziennych w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

2. Procedury pełnienia dyżurów nocnych w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wprowadzenie procedur

 

Zarządzenie nr 33/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia procedur:

1. Procedura układania, przyjmowania leków przez Mieszkańca oraz wykonywania innych zabiegów medycznych na zlecenie lekarza.

2. Procedura postępowania w przypadku skaleczenia się przez Mieszkańca.

3. Procedura dotycząca nieszczęśliwych zdarzeń/wypadków.

4. Procedura postępowania w wypadku nagłego zachorowania Mieszkańca.

5. Procedura postępowania wobec Mieszkańców uzależnionych od nikotyny.

6. Procedura dotycząca higieny osobistej i utrzymania czystości Mieszkańca.

7. Procedura przyjęcia Mieszkańca po leczeniu szpitalnym.

8. Procedura w sprawie udzielania przepustek.

9. Procedura postępowania z Mieszkańcem niedostosowującym się do Regulaminu Mieszkanców.

10. Procedura dotycząca umierania i zgonu Mieszkańca.

11. Procedura postępowania w przypadku skażenia materiałem biologicznym.

12. Procedura sprzątania i dezynfekcji w gabinecie pielęgniarskim.

13. Procedura wydawania i podawania posiłków.

14.  Procedura postępowania z bielizną brudną.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wprowadzenie procedury dotyczącje skarg i zażaleń

 

Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej skarg i zażaleń.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry