ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatOgłoszenie

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

     

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

NA

„WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”

Zawartych w projekcie „Modernizacja infrastruktury
i podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
 w Gościeradowie”  w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny
i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach  Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
 w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy”

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry