ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatZAPYTANIE OFERTOWE

Gościeradów 21-08-2013

 DPS- 3601-774/2013

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia publicznego w DPS Gościeradów

o wartości poniżej 14 000 Euro

 

 

 zakup sprzętu do muzykoterapii wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,

 

dla projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

 PEŁNY TEKST DOKUMENTU ORAZ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry