ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

W załączeniu protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na "Wybór Generalnego wykonawcy do realizacji zadań inwestycyjnych" zawartych w projekcie " Modernizacja infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie" w ramach Obszaru priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Wpółpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 " Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Wpółpracy".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry