ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 Gościeradów 2013-09-23

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej od kwot określnonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowień publicznych

na
"WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH
zawartych w komponencie II projektu "Modernizacja infrastruktury
i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"
w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich
obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
wdrażanego w ramach Programu KIK/55 " Poprawa jakości usług świadczonych
w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczach
 w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -

DLA PERSONELU DPS W GOŚCIERADOWIE "

 

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU W ZAŁĄCZENIU.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry