ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gościeradów  25.07.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych

NA

„WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”

Zawartych w projekcie „Modernizacja infrastruktury
i podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
 w Gościeradowie”  w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny
i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach  Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych
 w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

 

Całość ogłoszenia w załączniku.

W załączeniu do ogłoszenia:

1. SIWZ

2. załączniki do SIWZ: Oferta oraz Wzór umowy z załącznikami.

 

 UWAGA: Z POWODU ZBYT DUŻYCH ROZMIARÓW ZAŁACZNIKÓW DOTYCZĄCYH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KAŻDEJ Z INWESTYCJI:

1. Dokumentacja projektowa - remont elewacji Pałacu, 

2. Dokumentacja projektowa- wymiana pokrycia dachowego na budynku Spichlerza,

3. Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenów zielonych - Ogród,

4. Dokumentacja projektowa - zakup i montaż kolektorów słonecznych

 DOKUMENTACJĘ UMIESZCZONO NA STRONIE DOMOWEJ JEDNOSTKI POD ADRESEM:

www.dpsgoscieradow.pl/przetargi.html

 

Załącznik: SIWZ (siwz na rob.bud.doc)
Załącznik: OFERTA (Oferta i załączniki do siwz.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry