ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZŁOZONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PROTOKÓŁ

 Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy a dnia 29
stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
 
NA
"WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH" 
zawartych w komponencie II projektu "Modernizacja infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie" w ramach Obszaru  Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy- 
DLA PERSONELU DPS W GOŚCIERADOWIE
 
PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU W ZAŁĄCZENIU  

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry