ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatKontrola problemowa z Urzędu Wojewódzkiego

Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie przeprowadzona została na podstawie art. 22 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. u. Nr 64, poz. 593, ze zm), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 wrzesnia 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. u. Nr 82, poz. 929, ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. u. Nr 61, poz. 543) oraz zarządzenia Nr 87 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie dotyczyła oceny:
- standardu usług bytowych świadczonych w Domu,
- stopnia realizacji programu naprawczego.

Protokół z kontroli w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry