ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatZapytanie ofertowe na sukcesywny zakup paliwa płynnego ( oleju napędowego)

Gościeradów  dn. 23.11.2015 rok.
Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamowienia publicznego w DPS Gościeradów
o wartości pooniżej 30 000 Euro 
 
Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy /usługi zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Pełna treść dokumentu oraz niezbędne załączniki w załączeniu 

Załącznik: zał. nr 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków w udziału w postępowaniu.doc)
Załącznik: zał. nr 4 (Oświadczenie o posiadaniu koncesji.doc)
Załącznik: zał. nr 5 (Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)
Załącznik: zał. nr 6 (Oswiadczenie o jakości paliwa.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry