ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > KomunikatPROTOKOŁY Z OTWARCIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Protokoły z otwarcia i wyboru oferty na realizacje zadania:  Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt. „Zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców DPS” dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej  w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru Tematycznego Ochrona Zdrowia, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych  w ramach realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - w DPS w Gościeradowie”.

W załączeniu pełna treść protokołów.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry